Maisto pramonės atliekų tvarkymas – pavojai, rizika ir sprendimai

Bendri dokumentai
image_pdfimage_print

Šiais metais dalyvaujant ir vykdant „Nature-Based Solutions“ (NBS) projektą  „Maisto pramonės atliekų tvarkymas – pavojai, rizika ir sprendimai „ 2020 m. kovo 30dieną fizikos mokytoja Irena Ribinskienė dalyvavo internetiniame seminare(Briuselis),  kurio metu pristatė  projekto metu sukurtą mokymo scenarijų (Nature-based Solutions learning scenario) 15 Europos  šalių mokytojams, Politikos ir analizės tyrimo Instituto ekspertams(Briuselis), siekdama, kad gamtos pagrįstais sprendimais (Nature-Based Solutions-  NBS) gamta ir ekosistemos būtų  naudojamos teikiant socialinę, ekologinę ir ekonominę naudą, didinant biologinę įvairovę ir prisidedant  prie klimato kaitos  pokyčių ir jų švelninimo būdų prisitaikymo. Išklausius NBS ekspertų atsiliepimus  ir įvertinimus, mokymo scenarijus buvo puikiai įvertintas ir  patalpintas Mokyklinės praktikos įrodymų galerijoje „STEM School Label“ portale.

Mūsų gimnazijos I-III klasių mokiniai kartu su chemijos mokytoja metodininkė Zita Sakalauskienė, biologijos mokytoja ekspertė Rasa Zubrickienė ir Laima Petkevičiene atliko tiriamuosius darbus ir teigė, kad vienas iš maisto pramonės atliekų tvarkymo ir  sprendimo būdų yra nesudėtingai perdirbti maisto atliekas – jas kompostuoti. Tai praktiškas sprendimas, leidžiantis išvengti susidarančių atliekų ir kompostu patręšti žemę, grąžinant dirvai prarastas medžiagas ir pagerinti jos kokybę, todėl  buvo pasiūlyta mokiniams atlikti bandymą, kurio metu iš virtuvės maisto atliekų gavo kompostą, o jam susidarius, sėjo daržovių sėklas ir augino daigus.

Kitas sprendimo būdas – maisto atliekų mechaninis ir biologinis apdorojimas ir proceso metu susidariusių biodujų panaudojimas elektros energijos gamybai. Bendradarbiaudami su  UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru https://www.aratc.lt/,   mokiniai vyko į pažintinę ekskursiją, sužinojo, kaip  biologinio apdorojimo įrenginiuose apdorojamos biologiškai skaidžios atliekos, tame tarpe ir atskirai surinktos maisto  atliekos. Šių atliekų anaerorinio apdorojimo metu gautos biodujos kogeneratoriuje naudojamos elektros energijos ir šilumos gamyboje. Įrenginiuose biologiškai skaidžios atliekos yra apdorojamos sausuoju anaerobiniu būdu, o galutinis sutvarkymo produktas yra kompostas ir išgauta elektros energija, kuri yra panaudojama pačių įrenginių darbui, o perteklius yra parduodamas į  elektros tinklus. Mokiniai susipažino su maisto atliekų rūšiavimu ir perdirbimu, atliko tiriamąji darbą apie maisto produktų pakuočių pasirinkimą,susipažino su įvairių sričių specialistų darbu(M. Stasiukynienė),  aktyviai dalyvavo  projektinėje  veikloje,   kūrė video pristatymus lietuvių ir anglų kalbomis. (Fizikos mokytoja metodininkė Irena Ribinskienė);

Ekonomikos mokytoja V. Klusevičienė  kartu su  II klasių mokiniais apskaičiavo kiek vienas  žmogus per parą, savaitę, mėnesį ir metus išmeta maisto atliekų ir palygino su valgykloje išmetamomis maisto atliekomis. Buvo atlikti išsamūs skaičiavimai,  mokiniai įvardino problemą ir priėmė maisto taupymo  sprendimo būdus. Rekomendacijomis pasidalina su mokyklos bendruomene.

Net mažiausi mūsų elgesio įpročių pokyčiai gali pristabdyti aplinkos taršą ir klimato kaitą. Gamtos ateitis – mūsų rankose.

Europos mokyklų tinklas, STEM School Label“ komanda „European Schoolnet , http://www.eun.org; stemschoollabel.eu,„STEM“ mokyklos ženklas yra bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos programos „Erasmus +“ (Dotacijos sutartis Nr. 2017-1-BE02-KA201-034748) ir koordinuojamas „European Schoolnet“.

 

Parengė Fizikos mokytoja I. Ribinskienė

Projekto aprašas anglų kalba.