NATURE-BASED SOLUTIONS- gamta pagrįsti sprendimai

Bendri dokumentai

Maisto pramonės atliekų tvarkymas – pavojai, rizika ir sprendimai

Jotvingių gimnazijos fizikos mokytoja Irena Ribinskienė prisijungė prie „Nature-Based Solutions“ projekto, vykdomo 2020 m. sausio – gruodžio mėn. Briuselyje, ir dalyvavo projekte kaip pilotinė mokytoja, mokanti STEM dalykus aukštesniu lygiu. Šiame bandomajame tyrime dalyvavę mokytojai iš EU šalių ( Europines mokyklos, Lenkija, Italija, Ispanija, Slovakija, Švedija ir Portugalija) sukūrė 15 mokymosi scenarijų, kurie yra tarpdalykiniai ir skatina bendradarbiavimą, juos galima lengvai įgyvendinti ir pritaikyti daugybėje mokomųjų dalykų. Be to, mokymosi scenarijuose yra siūlymų, kaip tai padaryti nuotolinio mokymo metu.

,,Man buvo didelis iššūkis dalyvauti šiame, metų laiko trukmės projekte, dirbau kartu su 15 ES šalių mokytojais, įtraukdama Alytaus Jotvingių gimnazijos mokinius, jų tėvus ir gamtos dalykų mokytojus. Projektinis darbas orientuotas į aplinkos apsaugos problemas ir sprendimo būdus Alytaus mieste, siekiant, kad moksleiviai aktyviai ir kūrybiškai rūpintųsi aplinkos apsauga, geriau suprastų rūšiavimo ir maisto atliekų perdirbimo naudą, ieškant palankiausių sprendimo būdų, gaminant ekologinę energiją, biomasę ar atliekų saugojimą. Siekiame, kad gamtosaugos pagrįstais sprendimais gamta ir ekosistemos būtų naudojamos teikiant socialinę, ekologinę ir ekonominę naudą, didinant biologinę įvairovę ir prisidedant prie klimato kaitos pokyčių ir jų švelninimo būdų prisitaikymo“,– pasakoja mokytoja.

Mokiniai susipažino su maisto atliekų rūšiavimu ir perdirbimu, atliko tiriamąji darbą apie maisto produktų pakuočių pasirinkimą, susipažino su įvairių sričių specialistų inžineriniu darbu, orientuotu į STEM veiklą. Gimnazistai aktyviai dalyvavo projektinėje veikloje, kūrė video pristatymus lietuvių ir anglų kalbomis.

Internetinis seminaras su švietimo ministerijomis, Europos Komisija, PPMI (Europos tyrimų ir politikos analizės centru), „Scientix“, „European Schoolnet“ ir „NBS Pilotiniais“ mokytojais vyko 2020m. lapkričio 17d. nuotoliniu būdu. Tyrimų ir inovacijų generalinė direktorė Josefina Enfedaque –  EUROPOS KOMISIJOS KLIMATO KAITOS EKSPERTĖ – pristatė, kaip NBS įgijo vis didesnę svarbą įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ tiek Europoje, tiek už Europos ribų, sprendžiant gamtos klimato grėsmių sprendimus.

Bendradarbiavimas tarp suinteresuotųjų šalių yra labai svarbus, Josefina Enfedaque teigė, kad Europos Komisija daugiausia dėmesio skyrė NBS komunikacijai ir sklaidai, didindama informuotumą apie kūrybą platesnėms NBS dėstytojų ir studentų bendruomenėms.

Visi mokymosi scenarijai buvo suplanuoti siekiant skatinti pedagogines tendencijas ir diegti mokiniams XXI amžiaus įgūdžius, kompetencijas, tokias kaip kūrybiškumas, informacinis raštingumas, kritinis mąstymas ir bendradarbiavimas.

Pirmasis NBS-Pilotinių mokytojų vaizdo įrašas dabar paskelbtas: https://www.youtube.com/watch?v=7ZyA8O28wcI .

Kitų metų vaizdo įrašams bus naudojama kitų pilotinių mokytojų parengta medžiaga panašiais būdais ir mokymosi scenarijai bus pristatyti visomis EU kalbomis, tad norintys galės rasti http://www.scientix.eu/news/news-all/news-detail?articleId=972382.

Net mažiausi mūsų elgesio įpročių pokyčiai gali pristabdyti aplinkos taršą ir klimato kaitą. Gamtos ateitis – mūsų rankose.

NBS1 NBS2

Jotvingių gimnazijos fizikos mokytoja Irena Ribinskienė