SVEIKINAME!

Bendri dokumentai

Sveikiname Alytaus Jotvingių gimnazijos fizikos mokytoją metodininkę Ireną Ribinskienę, tapus Europos mokyklų tinklo projekto „Scientix“ ambasadore ir papildžius tarptautinės bendruomenės gretas visoje Europoje.
Sėkmingai baigusi Europos mokyklų tinklo Akademijos kursus „STEM yra visur“ ir „Integruotas STEM mokymas vidurinėse mokyklose“, kuriuos organizavo „Masinis atviras interneto kursas“ (angl. Massive open online course (MOOC/muːk/)2020/07-2021/12, Irena Ribinskienė gavo STEM MOOC paketo super sertifikatą, įrodantį įsipareigojimą remti ir stiprinti STEM švietimą Europoje ir už jos ribų,  skatinti ir palaikyti STEM dalykų, t. y. švietimo tyrėjų, politikų ir kitų STEM švietimo specialistų bendradarbiavimą Europoje. Šią veiklą organizuoja Europos mokyklų tinklo akademija, vienijanti 34 šalių ministerijas, kurioms atstovauja nacionaliniai kontaktiniai centrai. Pritarus  Europos valstybių švietimo ministerijoms,  atrinkti dalyviai buvo pakviesti dalyvauti „The Scientix Ambassadors Training Course” ir sėkmingai įveikti tris mokymų modulius, pasikliauti jų patirtimi, toliau tobulinti STEM švietimą.
Ambasadorių vaidmuo – skleisti informaciją apie projekto veiklas nacionaliniu lygiu ir dalytis savo gerąja patirtimi su STEM ugdytojais visame pasaulyje. „Scientix“ ambasadoriai yra tarptautinės bendruomenės, remiančios STEM švietimą dalis, pasirengę dalytis „Scientix“ veikla nacionaliniu lygmeniu ir vaidina aktyvų vaidmenį remdami STEM švietimo naujoves ne tik savo šalyje, bet ir visoje Europoje.
„Sėkmingai baigiau Europos mokyklų tinklo Akademijos kursus. Šių bendrų pastangų rezultatas – galiu atstovauti savo šaliai ir dalintis gerąja patirtimi su STEM ugdytojais visame pasaulyje.
Dirbant mokykloje, bendradarbiaujant su VILNIUS TECH, visada domėjausi STEM dalykų ugdymu, tai mane susivienijo bendram tikslui – paskatinti mokinius mokytis STEM dalykų ir rinktis STEM srities profesijas. Keliu kvalifikaciją nuotolinio mokymo (MOOC) kursuose, kuriuos rengia geriausi pasaulio universitetai. Mokiausi Briuselyje Future Class Lab ,Workshop in the Future Classroom Lab (SPW@FCL); Next-Lab, dalyvavau projekte SPW37:NBS-NATURE-BASED SOLUTIONS, (GAMTA PAGRĮSTI SPRENDIMAI), Briuselis; GO-LAB tyrinėjimais grįsto gamtamokslinio ugdymo platformos atstovė savo šalyje Marathon, Greece (www.golabz.eu). Dalyvavau Lietuvos fizikos mokytojų profesinio tobulėjimo stažuotėje Europos branduolinių tyrimų organizacijoje CERN’e.“, – sako mokytoja.

Linkime didžiausios sėkmės, prasmingos veiklos ir išskirtinės patirties naujoje veikloje!