Trys pranešimai  dviejose tarptautinėse konferencijose

Bendri dokumentai

Konferencijoje dalyvavo 200 dalyvių, 20 pranešėjų iš Lietuvos, Izraelio, Slovakijos, Lenkijos, Albanijos ir Ukrainos.   Mokytoja skaitė pranešimą „STEM veiklų integravimas ugdymo procese“, pristatė  Jotvingių gimnaziją kaip inovatyvią mokyklą su kompetentingais mokytojais, kaip vieną pirmųjų Alytaus apskrityje pradėjusią planuoti ir įgyvendinti į STEAM orientuotą ugdymą, tapusį vienu iš gimnazijos strateginių tikslų.

Alytaus kolegija pradėjo Mokslo savaitę, skirtą kolegijos 20-mečiui ir institucijos istorinių ištakų 60-mečiui paminėti.  Mokslo savaitės metu vyko 3 nuotolinės konferencijos: jau minėtoji tarptautinė STEAM  konferencija, studentų taikomųjų mokslų praktinė konferencija „Aukštojo mokslo vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos, perspektyvos“ ir tarptautinė mokslinė konferencija „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“. Visose konferencijose pranešimus skaitė daugiau nei 150 dalyvių iš Norvegijos, JAV, Lenkijos, Ukrainos, Švedijos, Rusijos ir Lietuvos aukštųjų mokyklų ir gimnazijų. Plenarinėje sesijoje mokytoja I.Ribinskienė skaitė pranešimą  „COLLABORATION ON LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL LEVEL IN STEM AREA“ bei pasidalijo bendradarbiavimo ir mokymosi kultūros skatinimu per organizuojamas integruotas projektines veiklas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

IIa klasės mokinė Eva Šlikaitė dalyvavo nuotolinėje studentų taikomųjų mokslų praktinėje konferencijoje. Ji skaitė pranešimą „Maisto pramonės atliekų tvarkymas – pavojai, rizika ir sprendimai“ bei pristatė Nature-Based Solutions projekto, vykdomo 2020-2021 m., veiklos rezultatus. Eva pristatė parengtą mokymosi scenarijų http://www.scientix.eu/  svetainėje http://www.scientix.eu/resources/details?resourceId=28158, kuris diegia mokiniams XXI amžiaus įgūdžius, kompetencijas:  kūrybiškumą, informacinį raštingumą, kritinį mąstymą ir bendradarbiavimą.