Tobulinimosi kursuose Italijoje

Bendri dokumentai
image_pdfimage_print

#ERASMUS+ITALY Trijų mokytojų komanda – Rima Bartkienė (lietuvių kalbos ir literatūros), Rolandas Bartkus (informacinės technologijos) ir Virginija Svinkūnienė (istorijos mokytoja) – Soverate, Italijoje, tobulino anglų kalbos komunikacinius gebėjimus tarptautinėje bendruomenėje. Mokymo formatas – neformalusis mokymasis, dirbtuvės, paskaitos, diskusijos, ekskursijos. Kalbinės, tarpkultūrinės kompetencijos padės mokytojų komandai drąsiai ir profesionaliai dalyvauti kituose tarptautiniuose projektuose (Erasmus+ „Code your Future“) , paskatins domėtis ir savo dalyko dėstymo anglų kalba galimybėmis.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Romanovienė dalyvavo struktūriniuose kursuose ir tobulino projektų kūrimo ir valdymo gebėjimus. Prasidėjus naujam Erasmus+ programų etapui, padedant ekspertams, yra svarbu susipažinti su naujomis galimybėmis – mažos apimties projektais, kurie gali būti pritaikomi lanksčiau, realizuojant tarptautinio bendradarbiavimo STEAM srityje strateginį tikslą gimnazijoje, o taip pat ruošiantis įgyvendinti didelės apimties akreditacijos projektą „Fenomenu grįsto ugdymo diegimas gimnazijoje“.

Erasmus+ programos (KA101 „Asmenų mobilumas mokymosi tikslais“ projektas „STEAM ugdymo populiarinimas ir įtraukimas kuriant inovacijų kultūrą mokykloje“ finansuojamas ES lėšomis.

Renata Romanovienė