STEAM: INTEGRUOTA BIOLOGIJOS – ISTORIJOS PAMOKA ,,ŽMOGAUS EVOLIUCIJA ISTORINIAME IR BIOLOGINIAME KONTEKSTE“

Bendri dokumentai

2020 m. vasario mėn. 5 dieną Alytaus Jotvingių gimnazijos IVb ir IVd klasių mokiniai dalyvavo STEAM integruotoje biologijos – istorijos pamokoje ,,Žmogaus evoliucija istoriniame ir biologiniame kontekste“. Biologijos mokytoja ekspertė Rasa Zubrickienė ir istorijos mokytoja metodininkė praktinį darbą organizavo mokiniams, kurie mokosi biologiją ir istoriją išplėstiniu kursu bei sukaupę daugiau žinių, gebėjimų bei tiems, kurie biologijos nesimoko, nes pasirinkę fiziką. Pastarieji rėmėsi savo patirtimi, istorijos žiniomis, bendradarbiavo su biologais. Gimnazistai, dirbdami grupėmis ir individualiai, išsiaiškino žmogaus evoliuciją, kaip ilgai trunkantį procesą, veikiamą globalizacijos ir skaitmenizacijos. Pamokoje naudojosi įvairiomis priemonėmis: mokytojų aiškinimu, konsultacijomis, žmogaus griaučių, kaukolės, rankos plaštakos, kojos maketais, piešiniais, papildoma lyginamąja informacija ir pildė lenteles, kuriose turėjo nurodyti po 2-3 biologinės, kultūrinės ir ateities žmogaus evoliucijos pavyzdžius. Grupių atstovai pristatė atliktas užduotis, žmogaus evoliuciją istoriniame, biologiniame kontekste palygino su žmogbeždžionių raida. Gimnazistai diskutavo, kas ir kaip labiausiai veikia dabar ir paveiks žmogaus evoliuciją ateityje, kas galėtų žmogaus kūne nunykti ar pakisti dėl besikeičiančios aplinkos, žmogaus gyvenimo būdo ir technologijų, dirbtinio intelekto plėtros, naujų globalizacijos iššūkių. Mokiniai įsivertino, ką pakartojo, ko ir kiek išmoko bei kuriose srityse dar teks pasigilinti. Linkime sėkmės plečiant akiratį, geriau pažįstant save ir aplinką. 

Biologijos mokytoja ekspertė Rasa Zubrickienė
Istorijos mokytoja metodininkė Laimutė Arlauskaitė