Kaip Alytaus Jotvingių gimnazijoje ugdomas jaunimo verslumas?

Bendri dokumentai
#City4talent Kaip Alytaus Jotvingių gimnazijoje ugdomas jaunimo verslumas? Kaip tampama verslumo sprendimų talentais, išradėjais ir kūrėjais? Kokius įgūdžius jaunuoliai įgyja, kurdami jaunąsias bendroves?
Unikalia mūsų gimnazijos verslumo ugdymo patirtimi ir pasiekimais šiandien domėjosi Alytaus miesto savivaldybės darbo grupė kartu su Neringa Rinkevičiene ir labai įdomaus AMS projekto City4talent, dalinai finansuojamo URBACT programos, koordinatoriai iš Vengrijos. Iš viso projekte dalyvauja 10 šalių iš Lenkijos, Graikijos, Italijos, Belgijos, Vengrijos, Švedijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Kroatijos ir Ispanijos.
Projekto pagrindinis tikslas – talentų pritraukimas/išlaikymas mieste. Tai apima tiek mūsų miesto jaunimo pasilikimą mieste po mokyklos baigimo, jo sugrįžimą į miestą po studijų, tiek talentingų žmonių pritraukimą į miestą. Projekto rezultatas – kartu su pagrindinio eksperto ir projekto partnerių pagalba parengti priemonių, kurios skatintų jaunimą pasilikti mieste, grįžti/atvažiuoti į jį ir čia kurti ir plėtoti verslą, planą.
Susitikime dalyvavo gimnazijos vadovai ir mokinių atstovai.