,,Aquaducation”

Bendri dokumentai

Vizito Portugalijoje metu (2023 m. rugsėjo 23-30 d.) užsimezgusią draugystę ir glaudų ryšį tarp Lietuvos ir Portugalijos mokinių bei mokytojų, toliau palaikome bendraudami internetu MS Teams ir eTwinning platformose.

Mobilumo metu gimė ir projekto pavadinimas – ,,Aquaducation”, kurio tikslas – skatinant holistinį mokinių požiūrį į supančią fizinę aplinką ir gamtos reiškinius, stebėti, atpažinti ir analizuoti ryšius tarp įvairių gamtos elementų, jų poveikį istorijos ir civilizacijos raidai, įvairių šalių ekonomikai, pilietiškumui, tradicijoms, taip pat jų įtaką žmonių kasdieniam gyvenimui, poreikiams ir asmeninei atsakomybei už gamtos išsaugojimą.

Bendraudami tarptautinėse grupėse gyvai ir internetu, mokiniai tobulina skaitmeninius, užsienio kalbos įgūdžius, ugdo asmenines, socialines bei mokymosi mokytis kompetencijas.

2023 m. gruodžio 6 d. įvyko pirmasis eTwinning projekto susitikimas ,,Eilės vandeniui” per MS Teams platformą su partneriais iš Henriques Nogueiros vidurinės mokyklos, Portugalijoje. Susitikimo tikslas – skatinant moksleivius domėtis aplinkosauginėmis, žemės išteklių vertinimo, tausojimo ir išsaugojimo temomis, atkreipti ypatingą dėmesį į vieną svarbiausių iš jų – geriamąjį vandenį. Taip pat ugdyti meninę moksleivių išmonę, sugebėjimą savo požiūrį ir žinias perteikti kūrybiškai, išbandant naujas saviraiškos formas. Jotvingių gimnazijos mokinių grupė, dalyvavusi mobilume Portugalijoje, paruošė ir pristatė skaidres apie vandenį. Vėliau, pagal Haiku techniką, eilėraščius apie vandenį kūrė ir iliustravo visi projekte dalyvaujantys mokiniai. https://padlet.com/linapetraskiene/water-haiku-mus4rh6f65chj14o

Antroji projekto veikla įvyko 2024 m. sausio 17 d., kurios metu mokytojai ir mokiniai iš Lietuvos ir Portugalijos aptarė lapkričio 23-gruodžio 22 d. vykdytą apklausą ,,Vandenynas”.

Mokyklos bendruomenei iš anksto buvo pateikta 13 klausimų apie jūrą ir vandenyną. Apklausos rezultatus mokiniai pristatė diagramomis, kuriose pavaizdavo žmonių santykį su vandenynu, jūrines profesijas, vandenyno ekosistemas ir problemas.

Visi dalyviai galėjo pasitikrinti žinias spręsdami kryžiažodį. https://padlet.com/LinaLina/lithuania-ocean-how-far-is-it-fw68ljzn82ot

Projekto mokytojų komanda.