Konferencijos vaizdo įrašai

Virtuali konferencija Alytaus miesto savivaldybės  bendrojo ugdymo mokykloms

STEAM IŠŠŪKIS ALYTUJE PRIIMTAS

2020 m. lapkričio 26 d.

Įvadinė dalis

Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus STEAM konferencijos įvadinis žodis

 Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pavaduotojos Renatos Romanovienės STEAM veiklos pristatymas.

 Alytaus Jotvingių gimnazijos veiklos pristatymo filmukas.

1 – 4 klasių srautas

 Steam veiklos pristatymas

Alytaus Jotvingių gimnazijos Anglų kalbos mokytojos metodininkės Brigita Ivoškienė ir Lina Petraškienė

„Šaltinėlio“ lopšelio- darželio direktorė – Erika Poškevičienė

Tema: „Kur prasideda steam?“

Senamiesčio pradinė mokykla- Gražina Zmitrulevičienė ir Inga Grefienė

Tema: „Steam praktika pradinėse klasėse“

Senamiesčio pradinė mokykla- Zita Belevičienė

Tema: „Aplinka ir mes. Tyrinėjame ir mokomės

Likiškėlių progimnazija- Asta Dvareckienė ir Gita Karnelienė

Tema: „Steam veiklos Likiškėlių progimnazijos pradinėse klasėse“

Panemunės progimnazija- Renata Vaikšnorienė ir Edita Dervinienė

Tema: Steam projekto pristatymas „Kaip žmogus keičia aplinką ?“

Dzūkijos mokykla- Nijolė Amšiejienė

Tema: „Steam grįstas mokymas

Sakalėlio pradinė mokykla – Lijana Gudaitienė

Tema: „Steam ugdymo iššūkiai pradinėse klasėse“

Šaltinių progimnazija –Rasa Baranauskė ir Jurgita Valaitienė

Tema: „Mokomės tyrinėdami įvairius mokomuosius dalykus integruojant anglų kalbą.“

Dalyvių pasisakymai

Alytaus miesto savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Laima Kairienė

Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Makštutienė

Refleksija

Alytaus Jotvingių gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Petraškienė

 

5 – 8 klasių srautas

Milda Kochanskienė, “STEAM strategijos įgyvendinimas Alytaus Šaltinių progimnazijoje”.

Angelė Grigonienė, Regina Gimbutienė, Rasa Kižienė, Ramunė Raguckienė, “STEAM dalykų mokymo patirtis 5–8 klasėse”

Jurgita Jančiauskienė; Jurgita Arbutaviučienė, Projektas “Statistika mokykliniame gyvenime”: STEAM projektų vykdymo patirtis Panemunės progimnazijoje ir dermė su programa “eTwinning”.

Renata Ononigve “Popieriaus gaminių skaidymas”

Antanas Jaruševičius, Jūratė Puidokienė “STEAM idėjų plėtojimas neformaliajame ugdyme”.

Daina Kundrotienė “Inžinerinis ugdymas 5-6kl. technologijų pamokose”.

Refleksija

Alytaus Jotvingių gimnazijos pavaduotojos ugdymui Olivijos Brindzienės baigiamasis žodis.

I – IV g. klasių srautas

Steam veiklos Alytaus gimnazijose ir Alytaus kolegijoje apžvalga

Alytaus Jotvingių gimnazijos biologijos mokytoja ekspertė Rasa Zubrickienė

„APC kūrimo iššūkiai ir bendradarbiavimo perspektyvos“

 (Alytaus kolegijos direktorius Sigitas Naruševičius ir Alytaus STEAM atviros prieigos centro kūrimo koordinatorė Valė Zdanavičienė). 

„STEAM patirtys ir perspektyvos Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijoje“

(Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos direktorius Virginijus Skroblas). 

„Chemijai skirtos programinės įrangos palyginimas ir naudojimas nuotolinio mokymo metu“

(Šv. Benedikto gimnazijos chemijos mokytoja Sandra Leonavičienė). 

„Ekologinių problemų sprendimo perspektyvos globalizacijos procese“

 (Putinų gimnazijos III kl. mokinė Iveta Filipauskaitė. Vyresnioji biologijos mokytoja Vaida Sakalauskienė). 

„Kiek STEAM yra „Ekspedicijoje“?

 (Jotvingių gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė Lina Rutkauskaitė).

Refleksija

 

Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus Donato Vasiliausko pasisakymas.