STEAM pamokų ištekliai

 
Eil. Nr. Pavadinimas Autoriai
Šaltinis
1. Ekologinės etikos atspindžiai
I ir II gimnazijos klasių mokinių darbai
Danutė Sasnauskienė,
etikos mokytoja metodininkė
2. Asambliažas
(asambliãžas pranc . assemblage rinkinys, junginys, sankaupa), modernizmo dailės rūšis, dailės technika
Dalia Vėžienė, dailės mokytoja metodininkė
3. Integruota etikos ir dailės Steam pamoka
„Ekologinė etika ir asambliažo kūrimas“
Danutė Sasnauskienė,  etikos mokytoja metodininkė

Dalia Vėžienė, dailės mokytoja metodininkė

4. Integruota matematikos ir lietuvių kalbos pamoka „Skaitymo įgūdžių pritaikymas sprendžiant tekstinius uždavinius“ Danutė Marcinkevičienė, vyresnioji matematikos mokytoja

Rima Bartkienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

5. „Eilės vandeniui“ Lina Rutkauskaitė, biologijos mokytoja metodininkė

Rima Bartkienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Dalia Vėžienė, dailės mokytoja metodininkė

6. Europos žaliasis kursas Virginija Svinkūnienė, istorijos mokytoja metodininkė
 7. Tarptautinė hadronų terapijos meistriškumo pamoka.
  KTU, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Branduolių ir elementariųjų dalelių fizikos sklaidos centras.  Fizikos mokytoja Irena Ribinskienė  
8.
STEAM matematikos  pamoka  “Statistikos taikymas realiam gyvenime” Matematikos mokytojos Ramunė Kazlauskienė ir  Lina Račkienė   
 9. Integruota informacinių technologijų ir lietuvių kalbos pamoka „Sakyti tiesą draudžiama meluoti. Kur dėsime kablelį?“ Janina Kuchalskienė, IT mokytoja ekspertė
Rima Bartkienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Rolandas Bartkus, IT mokytojas metodininkasDalyviai: 1d klasės mokiniai
 
 10. Integruota sveikos gyvensenos – rusų kalbos pamoka „Tinkama mityba“ Irena Malaškevičienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė
Laimutė Marcalienė, visuomenės sveikatos specialistė
Dalyviai: 1b ir 1e klasių mokiniai
 
 11. Integruotas projektas ,,Partizaninis karas Lietuvoje” Virginija Svinkūnienė, Janina Kuchalskienė, Rolandas Bartkus ir 164 2 gimnazijos klasių mokiniai  
 12. „Kaip pamaitinti pasaulį?“ Integruotų STEAM anglų kalbos pamokų cikle „How to feed the World?“  Edita Baciuškienė. Dalyviai IVb klasės mokiniai.
13.
Integruota matematikos – geografijos pamoka „Rūšiavimo naudą parodo skaičiai“ Matematikos mokytoja Dalė Surdokienė,
geografijos mokytoja Eugenija Baciuškienė,
1e, 2a klasių mokiniai.
Mokinių darbai
14. „LET‘S EXPLORE OUR BODY CLOCK!” Lina Petraškienė, anglų kalbos vyr. mokytoja
Laimutė Marcalienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Dalyviai: 1c, 1f ir 1f klasių mokiniai
15. “Ateities inžinerijos” projektinių darbų plakatai Linas Barzdžius 1D, Emilis Marcinkevičius 1D, Gustas Mikulėnas 2A, Aidas Micevičius 3C, Dovydas Jonuška 3B. Rolandas Bartkus informacinių technologijų mokytojas.

 

 

 

 

 

16. Integruota sveikos gyvensenos –anglų kalbos pamoka „Is a Visit to Doctors Mandatory?“ Organizatoriai: Galina Lepešova, anglų  kalbos mokytoja metodininkė
Laimutė Marcalienė, visuomenės sveikatos specialistė
Dalyviai: 1b klasių mokiniai
17. Matematikos pamoka „Klimato kaita. Hidrologinis modeliavimas ir  prognozavimas pasitelkiant matematinius dėsnius bei Sentinel palydovų duomenis” Organizatoriai:
Ramunė Kazlauskienė, matematikos mokytoja metodininkė
Lina Račkienė, matematikos mokytoja ekspertė
Edvinas Stonevičius, VU Gamtos mokslų fakulteto Hidrologijos ir klimatologijokatedros docentas.
Dalyviai: 3a ir 3c klasės mokiniai
18. Integruota projektinė veikla ,,Alytaus miesto paminklai“

Vaizdo medžiaga 1
Vaizdo medžiaga 2

Mokytojų komanda:
V. Svinkūnienė, D. Baliukonytė, S. Žebuolienė
Dalyviai – 58 Ia ir Ib klasių mokiniai.
19. Integruota pamoka ,,Saugodami ir atkurdami pelkes švelniname klimato kaitą“ Mokytojų komanda:
S.Žebuolienė, V.Jurčienė, D. Baliukonytė, V. Svinkūnienė;Dalyviai – 60 I-II klasių mokinių.
20. Integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei informacinių technologijų pamoka „Kaip pristatyti mėgstamą knygą sukuriant vaizdo įrašą“ Organizatoriai:
Vita Jurčienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Rolandas Bartkus, Janina Kuchalskienė, informacinių technologijų mokytojai.
Dalyviai: II a klasės mokiniai (30)
21. Integruota matematikos ir lietuvių kalbos pamoka „Atidusis tekstinių uždavinių skaitymas ir sprendimas, sudarant trupmenines lygtis“ Organizatoriai:
Danutė Marcinkevičienė, vyresnioji matematikos mokytoja
Rima Bartkienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkėDalyviai: 2d klasės mokiniai
22. Integruota matematikos ir geografijos pamoka 1d klasėje „Miškai – žaliasis šalies rūbas“, 2021-02-02 Organizatoriai:
Danutė Marcinkevičienė, vyresnioji matematikos mokytoja Eugenija Baciuškienė, geografijos mokytoja metodininkė
Dalyviai: 1d klasės mokiniai
23. Integruota pamokoa `What is memory and how to train it?` 21-12-09 Laimutė Stankevičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
Laimutė Marcalienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Dalyviai: 1d, 1e klasių mokiniai

24. Integruota matematikos – technologijų pamoka „Trys veiksmai žvakei pasigaminti“
2021-12-20
Matematikos mokytoja Dalė Surdokienė, technologijų mokytoja Laimutė Krisiulevičienė, 1a klasės mokiniai.
Svečias – Indrė Surdokaitė
25. Integruota istorijos ir lietuvių k. pamoka ,,Be lietuviškos kalbos neišgyvensi nė dienos“ Alytaus Kraštotyros muziejuje, 2021-12-16 Mokytojų komanda: L. Arlauskaitė, A. Dumbliauskienė

Dalyviai 21 If kl mokinys.

26. Integruotas konkursas“Sciencec in Context“ (anglų kalba, biologija, fizika, geografija, chemija, matematika), 2022-03-15 Edita Baciuškienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
Galina Lepešova, anglų kalbos mokytoja metodininkė
Dalyviai: 1-ų klasių mokinių komandos
27. STEAM integruota muzikos ir lietuvių kalbos bei literatūros pamoka ,,Gyvenimas kaip džiazas“ Muzikos mokytoja metodininkė Daiva Miklaševičienė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Ingrida VilkinienėDalyviai 2F mokiniai
28. Integruota pamoka The Benefits of Technology for Disabled / Technologijų nauda 2022-10-07 Laimutė Stankevičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, 1c, 1e, 1g klasių mokiniai

29. FOTO-MAGIJOS laboratorija.
Alternatyvus fotografijos procesas  – CIANOTIPIJA.
Organizatoriai: Rolandas Bartkus, Janina Kuchalskienė, informacinių technologijų mokytojai
Matas Šarkus, technologijų mokytojas
Edgaras Jančiukas fizinio ugdymo mokytojas 1F klasės vadovas
Navickienė Jurgita, Zarasų Ąžuolo gimnazijos dailės ir technologijų mokytoja.Dalyviai: If, III-IV gimnazijos klasių mokiniai (60)
30. Integruota biologijos–anglų k. pamoka „Ekologiškas maistas ir jo vaidmuo žmogaus sveikatai“. ERASMUS+ projekto KA101 „Eco–school“ patirties sklaida. Biologijos mokytoja ekspertė Rasa Zubrickienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Petraškienė.

IV a klasės mokinės.

 
31. Integruota matematikos ir istorijos pamoka „Įžymiosios piramidės“, 2022-11-15 Organizatoriai:
Danutė Marcinkevičienė, matematikos mokytoja metodininkė
Laimutė Arlauskaitė, istorijos mokytoja metodininkė
Dalyviai: 2d klasės mokiniai
32. Integruota matematikos, geografijos ir istorijos pamoka
„Įžymiosios piramidės“
Matematikos mokytoja Danutė Marcinkevičienė

Geografijos mokytoja Eugenija Baciuškienė

Istorijos mokytojas Vytautas Skendelis

33. Steam bioplastiko pamoka Technologijų mokytojas Matas Šarkus
34. Geodeziniai matavimai ir matematika – žemėlapių kūrimas, analizė.

 

Matematikos mokytoja ekspertė Lina Račkienė.

IIc kl. mokiniai


35. Integruota IT ir matematikos pamoka “Statistikos uždavinių
sprendimas skaičiuoklėje
“.
Organizatoriai: informacinių technologijų mokytojai Janina
Kuchalskienė ir Rolandas Bartkus, matematikos mokytojos Dalė
Surdokienė, Ramunė Kazlauskienė, Lina Račkienė.
Dalyviai: II gimnazijos klasių mokiniai.
36. „Mikroskopiniai dydžiai biologijoje“
Integruota biologijos – matematikos pamoka
Biologijos mokytoja ekspertė Rasa Zubrickienė

Matematikos mokytoja metodininkė Ramunė Kazlauskienė

37. Bitės ir matematika. Planas. Vertinimas Matematikos mokytoja ekspertė Lina Račkienė.

Ia kl. mokiniai

 
38.  Eilės vandeniui Lina Rutkauskaitė, biologijos mokytoja metodininkė

Rima Bartkienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

metodininkė

Dalia Vėžienė, dailės mokytoja metodininkė

 
39. YOUNG SCIENTISTS OF NATURE  Eugenija Baciuškienė, geografijos mokytoja metodininkė

Virginija Klusevičienė, geografijos mokytoja metodininkė

Lina Rutkauskaitė, biologijos mokytoja metodininkė

Jei norite patalpinti pamokų išteklius siųskite juos Rolandui Bartkui adresu : rolandas.bartkus@jotvingiugimnazija.lt