Steam dokumentai

STEAM DOKUMENTAI

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS
STEAM PROVERŽIO STRATEGIJA
2021-2023 M.
Steam įtrauktis. NUO STEAM IKI FENOMENU GRĮSTO UGDYMO STEAM SSGG
ANALIZĖ
STEAM spiečius STEAM ugdomoji veikla PRITAIKYMAS. ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ ĮGYTŲ STEAM KOMPETENCIJŲ
VERTINIMO IR PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS
STEAM profesijų, eksperimentų ir patirčių vajus 2022‘
Pamokos veiklos planas EKO STEAM savaitė Kompetencijų ir karjeros ugdymo dienos
 

 

STEAM mokyklos kūrimas STEAM metodų rinkinys STEAM – IT pamokos scenarijus Rekomendacijos
Portugalija- Lietuva ekspedicijos ribos plečiasi EUROPEAN
BLUE
SCHOOLS HANDBOOK
INTEGRATED STEM TEACHING

STATE OF PLAY