Steam dokumentai

image_pdfimage_print

STEAM DOKUMENTAI

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS
STEAM PROVERŽIO STRATEGIJA
2021-2023 M.
Steam įtrauktis. Pamokos veiklos planas STEAM SSGG
ANALIZĖ
STEAM SCHOOL
2020-2022
STEAM ugdomoji veikla PRITAIKYMAS. ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ ĮGYTŲ STEAM KOMPETENCIJŲ
VERTINIMO IR PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS
STEAM profesijų, eksperimentų ir patirčių vajus 2022‘
STEAM proveržio strategija 2021-2023 m. STEAM spiečius Patirties sklaida (Virbalio pagr. mokykla)