Steam dokumentai

STEAM DOKUMENTAI

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS
STEAM PROVERŽIO STRATEGIJA
2021-2023 M.
Steam įtrauktis. NUO STEAM IKI FENOMENU GRĮSTO UGDYMO STEAM SSGG
ANALIZĖ
STEAM SCHOOL
2020-2022
STEAM ugdomoji veikla PRITAIKYMAS. ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ ĮGYTŲ STEAM KOMPETENCIJŲ
VERTINIMO IR PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS
STEAM profesijų, eksperimentų ir patirčių vajus 2022‘
Pamokos veiklos planas STEAM spiečius Patirties sklaida (Virbalio pagr. mokykla)