Rima Bartkienė

 
Rima Bartkienė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
1987 - 1992 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, lietuvių kalbos mokytoja

Domisi IKT taikymo ugdymo procese naujovėmis, dalyvavo iniciatyvių mokytojų konkurse „Virtuali kelionė klasėje“, Moodle dėstytoja, valstybinių brandos egzaminų vyresnioji vertintoja.


Erasmus + KA101 programos „Asmenų mobilumai mokymosi tikslais“ projekto „STEAM ugdymo populiarinimas ir įtraukimas, kuriant inovacijų kultūrą mokykloje“ 2020-12-01/2022-11-30 dalyvė. Kursai „Joyful English course for European teachers“ (Italija, Soverato). 2021 m. spalis .

Erasmus + KA229 projekto „Code Your Future“ dalyvė.

Anglų kalbos įgūdžius pritaikiau dalyvaudama Erasmus + KA229 projekto „Code Your Future“ partnerių (Estija, Belgija, Turkija, Ispanija) susitikimo veiklose Alytaus Jotvingių gimnazijoje 2022 m. balandžio mėn.

Erasmus + KA121 „Fenomenu grįsto ugdymo diegimas Alytaus Jotvingių gimnazijoje“ dalyvė.

Stažuotė Izraelyje.