Virginija Svinkūnienė

 
Virginija Svinkūnienė
Istorijos politologijos mokytoja metodininkė

Erasmus + KA101 programos „Asmenų mobilumai mokymosi tikslais“ projekto „STEAM ugdymo populiarinimas ir įtraukimas, kuriant inovacijų kultūrą mokykloje“ 2020-12-01/2022-11-30 dalyvė. Kursai „Joyful English course for European teachers“ (Italija, Soverato). 2021 m. spalis.

Erasmus + KA210 projekto projekto „Go Europe Green with MEPA“ 2022-12-01/2024-01-31 –  iniciatorė, dalyvė, edukacinės veiklos koordinatorė.

Anglų kalbos įgūdžius pritaikiau bendradarbiaudama Mėlynosios mokyklos projekte su Italijos ir Graikijos mokyklomis eTwinning aplinkoje „Healthy and Clean Seas without plastics“. Bendradarbiavau rašant Erasmus+ projektus. Sėkmingai finansuoti 2 projektai: akreditacijos “Fenomenu grįsto ugdymo diegimas Jotvingių gimnazijoje” ir mažos apimties projektas “Žalioji Europa su MEPA” (su Graikijos ir Kroatijos mokyklomis).

Dalyvavau tarptautiniame seminare „Holokaustas–atspirties taškas pokalbiui“ (2022 m. spalio 18-20 dienomis). Įgūdžius panaudojau lydėdama mokinius į Euroscola renginį (EP) Strasbūre.

Skaičiau pranešimus respublikinėse konferencijose: ,,STEAM - kūrybiškumo, iniciatyvumo, verslumo ir lyderystės kompetencijų tobulinimas” (2022 m. vasario 10 d., Alytus); ,,STEAM ugdymas istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamokose” (konferencija ,,Sėkmingos mokytojų patirtys mokant istoriją ir pilietiškumo pagrindus”, 2022-02-15, Šiauliai).


Išsilavinimas
1993-1999 m.

Humanitarinių mokslų magistro laipsnis ( Vilniaus pedagoginis universitetas).

Darbo patirtis
1999-2001 m.

Alytaus dailiųjų amatų mokykla, mokytoja.

2000-2017 m.

Alytaus Dainavos progimnazija, istorijos mokytoja.

2011-2019 m.

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, istorijos mokytoja.

Nuo 2019 m.

Alytaus Jotvingių gimnazija, istorijos mokytoja.