STEAM info taškas Erasmus+ KA101 projekto “Steam ugdymo populiarinimas ir įtraukimas, kuriant inovacijų kultūrą mokykloje” 2020-12-01/2022-11-30

EU project design and project cycle management for education“. Barselona (Ispanija).  Loreta Surdokienė, projektinio darbo specialistė.
 
2021 m. liepos 18-21 d.

Mobilumo veiklos pristatymas PDF formato faile.

CLIL innovative and effective methods and tool“. Barselona (Ispanija). Fizikos mokytoja metodininkė Irena Ribinskienė.
 
2021 m. spalio 3-10 d.

Mobilumo veiklos pristatymas PDF formato faile.

„Joyful English course for European teachers“. Soverato (Italija). Rolandas Bartkus, informacinių technologijų mokytojas metodininkas; Rima Bartkienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; Virginija Svinkūnienė, istorijos mokytoja metodininkė.
„EPDM European Project Design and Management“. Soverato (Italija). Renata Romanovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
2021 m. spalio 3-10 d.

Mobilumo veiklos skaida gimnazijos interneto svetainėje.

„Digital STEAM“ kursai. Talinas (Estija). Brigita Ivoškienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.

2021 Spalio 10-17d.

Mobilumo veiklos pristatymas PDF formato faile.

Mobilumo veiklos skaida gimnazijos interneto svetainėje.

ECO-School. Ecology education course for teachers and educators“. Soverato (Italija). Lina Petraškienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė; Rasa Zubrickienė, biologijos mokytoja ekspertė.

2021 Spalio 18-23d.

Mobilumo veiklos pristatymas PDF formato faile.

Mobilumo veiklos skaida gimnazijos interneto svetainėje.

Darbo stebėsenos vizitas Marko Marulič IV gimnazijoje. Virtualus tiltas Alytus – Splitas. Splitas (Kroatija). Lina Rutkauskaitė, biologijos mokytoja metodininkė
 2021 m. spalio 27 d.

Steam patirties pristatymas PDF formato faile.

Darbo stebėsenos vizitas Marko Marulič IV gimnazijoje. Virtualus tiltas Alytus – Splitas. Splitas (Kroatija). Irena Ribinskienė, fizikos mokytoja metodininkė
 2021 m. spalio 27 d.

Steam patirties pristatymas PDF formato faile.

Darbo stebėsenos vizitas Marko Marulič IV gimnazijoje. Splitas (Kroatija). Donatas Vasiliauskas, direktorius; Renata Romanovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 2021 m. spalio 17 – 22 d.

Mobilumo veiklos skaida gimnazijos interneto svetainėje.

Erasmus+ veiklos apibendrinimas ir geroji patirtis. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Romanovienė. 2022 m.

Projektinės veiklos gimnazijoje pristatymas PDF formato faile.

„Geriausios praktikos lyginamoji analizė“ . Erasmus+ programos KA101 projekto „STEAM ugdymo populiarinimas ir įtraukimas, kuriant inovacijų kultūrą mokykloje“ kursai.

2022 rugsėjo 4-7 d.  Alytaus Jotvingių gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Lina Račkienė ir informacinių technologijų mokytoja ekspertė Janina Kuchalskienė

Mobilumo veiklos skaida gimnazijos STEAM interneto svetainėje.

Mobilumo veiklos skaida gimnazijos interneto svetainėje.

Mobilumo veiklos pristatymas PDF formato faile.

Islandijos švietimo sistema
Kvalifikacijos tobulinimo programa “Structured Educational Visit to
Schools/ Institutes and Training Seminars in Iceland”
2022-03-13/19

Dėstymo vizitas Portugalijoje Torres Vedras 2022-11-06/11

Biologijos mokytoja metodininkė Lina Rutkauskaitė.

Mobilumo veiklų pristatymas PowerPoint formato faile.


Kūrybingumas ateičiai: skatinant kritinį mąstymą ir problemų sprendimą klasėje”. 

Tenerifė. Gimnazijos direktorius, vyresnysis ekonomikos mokytojas Donatas Vasiliauskas

2022-05-14-21

Veiklos aprašymas gimnazijos interneto svetainėje.

Klimato atšilimas, tvarumas, ateities įgūdžiai. Laplandija. Erasmus+ programos (KA101)„Asmenų mobilumas mokymosi tikslais“ projektas „STEAM ugdymo populiarinimas ir įtraukimas kuriant inovacijų kultūrą mokykloje“. Virginija Klusevičienė, geografijos ir ekonomikos mokytoja metodininkė

2022-10-9-15

Mobilumo veiklos pristatymas PDF formato faile.

Projekto apibendrinimas.

Projekto apibendrinimas PDF formato faile.

Erasmus + projekto “Flavours of 4seas” produktas, kuriuo pasidalino Torres Vedras Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira mokykla, mūsų projekto partneriai.

Projekto veiklos leidinys.

Erasmus + projekto „STEAM ugdymo populiarinimas ir įtraukimas, kuriant inovacijų kultūrą mokykloje“ darbo stebėjimo veiklos ir dėstymo  vizitas Torres Vedras Egrupamento de escolas Henriques Nogueira mokykloje, Portugalijoje. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Romanovienė, biologijos mokytoja Lina Rutkauskaitė.

2022-11-7-11

Mobilumo veiklų video reportažai iš Portugalijos YOUTUBE.

STEM MOKYKLOS EKSPERTĖS ŽENKLĄ PELNIUSI ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJA DALIJASI PATIRTIMI: „NEUŽTENKA TIK PERTEIKTI ŽINIAS MOKINIAMS“

Sklaida interneto žiniasklaidos svetainėje.

Gerosios patirties sklaidos turo 2022 bukletas

 

Bukletas PDF formato faile.

Gerosios patirties sklaidos turas 2022
2022 m. lapkričio 24-26 d.

Gerosios patirties sklaidos turo veiklos pristatymas PDF formato faile.

Erasmus + KA101 projektas „STEAM
ugdymo populiarinimas ir įtraukimas
kuriant inovacijų kultūrą mokykloje“
2020 12 01/2022 11 30
Dalyvių ataskaitų suvestinė

Dalyvių ataskaitų Mobility tool+ suvestinė PDF formato faile.

Poveikis mokiniams , apklausus 242 respondentus, dalyvavusius projekto dalyvių organizuotose veiklose

Dalyvių anketų ir ataskaitų suvestinė PDF formato faile.

Poveikis gimnazijos bendruomenei (organizacijai), apklausus 36 mokytojus, vadovus, švietimo pagalbos specialistus, nedalyvavusius projekte

Dalyvių anketų ir ataskaitų suvestinė PDF formato faile.

Kroatijos ir Portugalijos mokyklų dalyvių apklausa.

Dalyvių anketų ir ataskaitų suvestinė PDF formato faile.

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS
STEAM PROVERŽIO STRATEGIJA
2021-2023 M.
„STEAM ugdymo populiarinimas ir mokytojų/mokinių įsitraukimas, kuriant inovacijų kultūrą gimnazijoje“

STEAM proveržio strategijos dokumentas PDF formato faile.

STEM School Label Assessment Submission detail.

Išsami informacija apie vertinimą PDF faile.

STEAM ugdymas istorijos ir
pilietiškumo pamokose.

Pranešimas konferencijoje pdf failo formatu