Lina Račkienė

image_pdfimage_print
 
Lina Račkienė
Matematikos mokytoja ekspertė
Patirtis
Matematikos pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Matematikos mokytoja ekspertė nuo 2014 m.

Valstybinių brandos egzaminų vertinimas

Esu matematikos brandos egzaminų kandidatų darbų vertintoja nuo 2016 m.

Mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantė

Esu mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantė parengta pagal mokymų programą, patvirtintą Nacionalinės švietimo agentūros 2020 m. „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ , konsultuoju mokyklas jų veiklos įsivertinimo klausimais.

STEAM ugdymas

Dalyvavau kuriant STEM mokyklą charakterizuojančių elementų požymius, kriterijus bei iliustracijas Lietuvoje. Esu „į STEAM orientuoto ugdymo ir įgyvendinimo mokykloje“ darbo grupės narė.

Pedagoginį darbą pradėjau nuo 1990 m. Alytaus Dainavos vidurinėje mokykloje. Nuo 2016 m. dirbu Alytaus Jotvingių gimnazijos matematikos mokytoja. Nuolat domiuosi IKT taikymo naujovėmis, dirbu su interaktyvia lenta „SMART“, turiu patirties vedant atviras ir integruotas pamokas bei organizuojant sklaidos renginius mokyklos, miesto ir apskrities pedagogams.

Aukštasis išsilavinimas
Matematikos mokytoja ekspertė
Vilniaus pedagoginis universitetas1986-1990