Lina Račkienė

 
Lina Račkienė
Matematikos mokytoja ekspertė
Patirtis
Matematikos pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Matematikos mokytoja ekspertė nuo 2014 m.

Valstybinių brandos egzaminų vertinimas

Esu matematikos brandos egzaminų kandidatų darbų vertintoja nuo 2016 m.

Mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantė

Esu mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantė parengta pagal mokymų programą, patvirtintą Nacionalinės švietimo agentūros 2020 m. „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ , konsultuoju mokyklas jų veiklos įsivertinimo klausimais.

STEAM ugdymas

Dalyvavau kuriant STEM mokyklą charakterizuojančių elementų požymius, kriterijus bei iliustracijas Lietuvoje. Esu „į STEAM orientuoto ugdymo ir įgyvendinimo mokykloje“ darbo grupės narė.

Erasmus + KA101 programos „Asmenų mobilumai mokymosi tikslais“ projekto „STEAM ugdymo populiarinimas ir įtraukimas, kuriant inovacijų kultūrą mokykloje“ 2020-12-01/2022-11-30 dalyvė. Kursai „Education in Finland – Original Best Practices Benchmarking course - only for teachers and principals of grades 10-12“. Suomija. 2022 m. rugsėjis.

Erasmus+ KA229 mokyklų partnerysčių projekto „Code your future“ dalyvė.

Anglų kalbos komunikavimo įgūdžius pritaikiau dalyvaudama tarptautiniame projekte „Code Your Future“ Taline.


Pedagoginį darbą pradėjau nuo 1990 m. Alytaus Dainavos vidurinėje mokykloje. Nuo 2016 m. dirbu Alytaus Jotvingių gimnazijos matematikos mokytoja. Nuolat domiuosi IKT taikymo naujovėmis, dirbu su interaktyvia lenta „SMART“, turiu patirties vedant atviras ir integruotas pamokas bei organizuojant sklaidos renginius mokyklos, miesto ir apskrities pedagogams.

Mokymų medžiagą taikau ugdydama mokinių kritinį mąstymą, problemų sprendimo bei mokėjimo mokytis gebėjimus. Susipažinimas su Poorvo mokyklos iššūkiais bei pokyčių valdymo sistema padeda plačiau pažvelgti į mūsų gimnazijos veiklos aspektus ir  kokybės įsivertinimo metodus. Parengiau “ Vadybines ir metodines rekomendacijas pokyčiams” 


Aukštasis išsilavinimas
Matematikos mokytoja ekspertė
Vilniaus pedagoginis universitetas1986-1990