STEAM IŠŠŪKIS ALYTUJE – PRIIMTAS: NUO LOPŠELIO-DARŽELIO IKI GIMNAZIJOS!

Bendri dokumentai

2020 m. lapkričio 26 d. Alytaus Jotvingių gimnazijos STEAM mokytojų komanda subūrė Alytaus švietimo bendruomenę ir organizavo virtualią konferenciją „STEAM IŠŠŪKIS ALYTUJE – PRIIMTAS“, skirtą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiavimui STEAM srityje.

Virtuali konferencija tapo unikali savo formatu ir dalyvių bei pranešėjų gausa! Gimnazijos IT komanda sudarė galimybes atskirų ugdymo koncentrų bendruomenėms dalintis patirtimis 4 virtualiuose kanaluose. 10 mokyklų ir 1 lopšelis-darželis pristatė 18 pranešimų, kaip  sprendžiami iššūkiai, susiję su STEAM ugdymu,  ikimokykliniame, pradiniame, pagrindiniame ir viduriniame ugdyme. Konferencijos organizatoriai pristatė  STEAM mokyklos kūrimo strategiją pagal STEM SCHOOL LABEL kriterijus ir elementus Alytuje Jotvingių gimnazijoje. Konferencijoje dalyvavo ir Alytaus kolegijos atstovai, kurie papasakojo apie Alytaus STEAM atviros prieigos centro bendradarbiavimo perspektyvas. Šią iniciatyvą palaikė ir AMS administracijos švietimo ir sporto skyrius.

2015 m. Alytaus Jotvingių gimnazija pirmoji Alytaus apskrityje pradėjo dalyvauti į STEAM orientuotą ugdymą Ugdymo plėtotės centro organizuotame tinkle. STEAM ugdymas tapo vienu iš gimnazijos strateginių tikslų, modernizuojant STEAM, aplinką, keliant STEAM mokytojų kvalifikaciją nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, tobulinant ugdymo metodus bei formas ir kuriant strategines partnerystes su Lietuvos universitetais

Lemtingais metais gimnazijai tapo 2018 m., kai UPC pakvietė dalyvauti Europos švietimo ministerijų tinklo European Schoolnet SCIENTIX projekte “STEM Shool Label”. Gimnazijos komanda tapo aktyviais projekto STEM School Label dalyviais ir kartu su Lietuvos ir  Portugalijos, Prancūzijos, Graikijos, Turkijos ir Serbijos mokyklomis kūrė STEM mokyklos ženklo elementus ir kriterijus.

2019 m. pavasarį Alytaus Jotvingių gimnazijai buvo suteiktas „STEM School Label Competent“ ženklas ir „STEM School Label“ ambasadorės statusas. Mokykla planuoja ilgalaikius pokyčius 2020-2022 metams ir proveržio strategiją pavadino “STEAM ugdymo populiarinimas ir mokytojų/mokinių įsitraukimas, formuojant inovacijų kultūrą gimnazijoje”.

Alytaus Jotvingių gimnazija dėkoja STEAM mokytojų komandai, visiems dalyviams ir pranešėjams! Alytaus švietimo bendruomenė – nuostabi, fantastiška bendruomenė, kuriai rūpi dalijimasis, kūrybiškumas, integracija ir bendradarbiavimas!

Juk STEAM yra filosofija, gyvenimo būdas, šiuolaikinio ugdymo misija!

Renata Romanovienė

Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui