Gautas STEM MOOC paketo super sertifikatas

Bendri dokumentai

Gautas STEM MOOC paketo super sertifikatas, įrodantis įsipareigojimą remti ir stiprinti STEM švietimą Europoje ir už jos ribų. Irena Ribinskienė dalyvavo Integruoto mokymo kursuose „STEM yra visur“ ir „Integruotas STEM mokymas vidurinėse mokyklose“. Kursus organizavo „Masinis atviras interneto kursas“ (angl. Massive open online course (MOOC /muːk/).