MIŠKAI – ŽALIASIS ŠALIES RŪBAS

Bendri dokumentai

Vasario 1-2 ir 12 d. matematikos mokytojos Dalė Surdokienė, Danutė Marcinkevičienė ir Roma Krapaitienė kartu su geografijos mokytojomis Eugenija Baciuškiene bei Virginija Klusevičiene pirmokams vedė integruotas matematikos ir geografijos STEAM pamokas „Miškai – žaliasis šalies rūbas“. Mokiniai išklausė mokytojos pasakojimo apie miškus, jų rūšis, naudą, pasitelkdami matematines žinias atliko užduotis pratybų sąsiuvinyje – reikėjo paskaičiuoti įvairių šalių miškingumą procentais, koks miško plotas tenka vienam šalies gyventojui ir palyginti tarpusavyje. Mokiniai dar kartą turėjo progos įsitikinti, kaip mokomieji dalykai tarpusavyje susiję, kokia svarbi yra STEAM integracija. Apibendrinant pamoką, mokiniai žiūrėjo video medžiagą „Sengirė“ ir dar kartą įsitikino, kad Lietuva – miškų kraštas, ir mes kiekvienas turime prisidėti prie jų saugojimo.
Danutė Marcinkevičienė