IR MATEMATIKOS PAMOKOSE REIKIA MOKĖTI SKAITYTI

Bendri dokumentai

Kovo 8 dieną matematikos vyresnioji mokytoja Danutė Marcinkevičienė ir lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rima Bartkienė organizavo integruotą matematikos ir lietuvių kalbos pamoką „Skaitymo įgūdžių pritaikymas sprendžiant tekstinius uždavinius“ 3b klasės mokiniams. Pastebėta, kad daliai mokinių spręsti tekstinius uždavinius sekasi sunkiau, kartais „pametama“ dalis informacijos. Kad taip nenutiktų, gimnazistai analizavo sąlygų tekstus, žymėjosi raktinius žodžius, sudarė nelygybes ir sprendė uždavinius. Tikimės, kad parodytas būdas padės mokiniams ateityje lengviau suvokti sąlygas ir rasti tinkamą uždavinio sprendimo būdą. Pamoka organizuota atsižvelgiant į Alytaus Jotvingių gimnazijoje parengtą STEAM ugdymo strategiją.

Mokytojos D. Marcinkevičienė, R. Bartkienė