BALTIJOS JŪROS UŽTERŠTUMAS PLASTIKAIS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI

Blue school

2021 m. gimnazija pradėjo vykdyti STEM veiklas, jų aprašymus skelbia STEM atradimų kampanijos žemėlapyje:
http://www.scientix.eu/events/campaigns/sdc21
Gimnazija dalyvaus įvairiose veiklose ir sieks įsitraukti į Europos komisijos iniciatyva sukurtą Europos mėlynųjų mokyklų tinklą.
Kovo 10 d. fizikos mokytoja Irena Ribinskienė organizavo paskaitą I-II klasių mokiniams ir mokytojams „Baltijos jūros užterštumas plastikais ir jų sprendimo būdai“. Ją skaitė Klaipėdos universiteto Jūrų tyrimo instituto mokslo darbuotojas dr. Arūnas Balčiūnas. Mokiniai sužinojo apie Baltijos jūros pakrantę teršiančias dirbtines polimerines medžiagas, fizikines mikroplastiko savybes jūrinėje aplinkoje, jo žalą jūros organizmams. Teršalų pernaša ir judėjimas jūrinėje aplinkoje daro socialinę – ekonominę žalą ir poveikį žmonių sveikatai. Lietuvos – Latvijos pakrantėje pastebimos padidintos taršos mikroplastiko dalelėmis zonos. Ieškant spendimo būdų, svarbu nustatyti užterštumo šiukšlėmis mastą, galimus taršos šaltinius, lemiančius didelį antropogeninį spaudimą jūrinei aplinkai. Dalyvaudami Europos mėlynosios mokyklos kūrime mokytojai rinksis aktualias su vandenynais susijusias temas ir kartu su mokiniais kurs mokyklos projektą. Mokiniai taps aktyviais ir atsakingais Europos piliečiais. Sėkmingai įvykdžiusi projektą, gimnazija gaus Europos mėlynosios mokyklos sertifikatą. Visos sertifikuotos Europos mėlynosios mokyklos taps Europos mėlynųjų mokyklų tinklo dalimi, kur mokytojai ir mokiniai taps pokyčių ir vandenynų bei jūrų tvarumo agentais, dalinsis patirtimi su kitų mokyklų mokiniais ir mokytojais.

Irena Ribinskienė