VILNIUS TECH PASKAITOS IR LABORATORINIAI DARBAI ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOJE

Bendri dokumentai
image_pdfimage_print

Vasario 23 – 25 dienomis VILNIUS TECH IIIb klasės mokiniai, pasirinkę mokytis fizikos dalyką išplėstiniu kursu, tęsė savo veiklą nuotoliniu būdu ir klausėsi paskaitų bei atliko laboratorinius darbus. VILNIUS TECH dėstytojų grupė įtraukė mokinius į veiklas – skaitė paskaitas, atvėrė laboratorijas ir leido mokiniams susipažinti su naujausiomis technologijomis.
Fizikos fakulteto katedros vedėjas profesorius, mokslų daktaras Artūras Jukna gimnazistams skaitė paskaitą „Atomas, šviesos kilmė, lazeris“. Universiteto fizikų grupė atliko laboratorinius darbus „Metalų mechaninių savybių nustatymas tempimo bandymu“ ir „Puslaidininkinio lygintuvo diodo tyrimas”. Mokiniai tyrė metalų mechaninių savybių nustatymą tempimo bandymu. Šiame darbe mokiniai turėjo gauti medžiagos stiprumo rodiklius, inžineriniu požiūriu pakankamai visapusiškai atspindinčius svarbiausias medžiagos mechanines savybes. Kito laboratorinio darbo metu mokiniai tyrė puslaidininkinį lygintuvą, susipažino su jo veikimo principu, įvertino puslaidininkinio lygintuvinio diodo voltamperinę charakteristiką ir p-n sandūros kontaktinį potencialų skirtumą.
VILNIUS TECH klasės veikla padeda sukurti mokiniams tinkamas sąlygas formuotis kaip kūrybingoms asmenybėms, gebančioms teorinę realybę transformuoti į praktinius įgūdžius, formuojant ateities profesinį pasirinkimą, grįstą STEM inžinerinėmis kompetencijomis, atskleidžiant inžinerinių procesų pažinimą, kūrimą bei jų valdymą.
Fizikos mokytoja metodininkė Irena Ribinskienė