Let Nature Be the Solution

Bendri dokumentai Blue school

Šis  hibridinis renginys “Let Nature Be the Solution” Innovation and Award Ceremony gruodžio 10 d subūrė klausytojus iš visos Europos sužinoti apie tvarumo ugdymą Europoje, pasidalinti naujoviškais gamtos sprendimų panaudojimo švietime būdais  ir pasidžiaugti pirmojo mokytojų konkurso ‘Nature-Based Solutions in Education’ nugalėtojais.

Tarptautinės konferencijos metu (ją organizavo Europos Komisija ir European Schoolnet Academy) fizikos mokytoja Irena Ribinskienė, kaip pilotinė NBS mokytoja dalyvavusi projekte 2 metus, pristatė NBS išteklių pritaikymą ir integravimą į švietimo sistemą, prisidedant ​​kartu su mokiniais prie pasaulinės klimato kaitos ir švelninimo būdų. Turėdama šią išskirtinę galimybę, mokytoja  padėkojo mokslininkams, skyrusiems savo brangų laiką ir sutikusiems pabendrauti su mūsų gimnazijos mokiniais, įgijusiais ilgametės patirties ir žinių apie STEAM(IT) karjerą, tapsiančią  mokinių ateities galimybe.

Konferencijoje dalyvavo ir skaitė pranešimus  IIIc klasės mokinė Agnė Kiriliukaitė ir IId  klasės mokinys Linas Barzdžius. Mokiniai kalbėjo kaip aktyviai ir kūrybiškai įsitraukė į aplinkosaugos sprendimus,  maisto atliekų rūšiavimą ir apdorojimą namuose, mokyklose, miestelių bendruomenėse, ekologišką energiją, biomasę ar atliekų saugojimą. Mokiniai kalbėjo, kad atvirų diskusijų metu su ekspertais susipažino su STEM (IT) karjera ir jos galimybėmis.

Augantis ES finansuojamų mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų tinklas daugiau nei 132 miestuose parodė, kaip gamta pagrįsti sprendimai remiasi gamta ir ekosistemomis, kad būtų teikiama socialinė, ekologinė ir ekonominė nauda. Atsidūrę Europos žaliojo kurso politikos kryžkelėje, šie sprendimai didina biologinę įvairovę ir prisideda prie klimato kaitos bei jos švelninimo, kartu padeda atsigauti ekonomikai.

Siekiant užtikrinti ateitį, kurioje mūsų mokiniai gali klestėti, mokymasis apie aplinkos tvarumą turėtų būti sisteminis ES politikos ir praktikos bruožas. Vykdant bandomąją iniciatyvą visos Europos mokyklų  pamokose buvo integruoti gamta pagrįsti sprendimai, naujausios mokslo žinios ir naujovės perkeliamos į švietimą. Šimtai mokytojų ir tūkstančiai mokinių visoje Europoje patyrė tarpdalykinį požiūrį, kartu kūrė ir išbandė mokymosi scenarijus, tyrinėjo gamtoje pagrįstą karjerą.

Dėkoju visiems, mokytojams ir mokiniams, padedantiems skleisti informaciją apie gamtoje pagrįstus sprendimus švietime, jų socialinę ir ekonominę naudą, įdomias NBS iniciatyvas!

Irena Ribinskienė

https://www.nbs-education.eu/en/page/speakers/