Mokymuose apie tvarumą ir aktyvų mokymąsi lanksčiose erdvėse

Bendri dokumentai

Fizikos mokytoja Irena Ribinskienė  baigė du mokymosi kursus.

Įgytos žinios padės informuoti mokinius apie klimato kaitos veiksmus, įtraukti tvarumo ir klimato kaitos klausimus į švietimo veiklą.

 Life Terra, paremtą STEM ugdymu“ Terra Mission“ edukacinį paketą, galima integruoti ne tik  į savo pamokas, bet ir į  praktiką, neatsižvelgiant į dėstomą dalyką ar mokymosi veiklos nuostatas.

Aktyvus mokymasis aktyvios pedagogikos rėmuose turi būti orientuotas į mokinius, kurie  mokosi per realaus pasaulio problemas individualiai ir tarpasmeniškai. Aktyvus mokymasis yra svarbus, nes jis tiesiogiai padeda ugdyti pagrindines mokinių kompetencijas ir  įgūdžius.

Pagrindinės kompetencijos yra tos, kurių reikia asmeniniam tobulėjimui,  įsidarbinimui, socialinei įtraukčiai,  pilietiškumui, kurios vystosi atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą perspektyvą, nuo ankstyvos vaikystės per visą suaugusiųjų gyvenimą ir per formalųjį, neformalųjį ir savaiminį mokymąsi .