STEAM karjera kartu su VilniusTech

Karjera

Alytaus Jotvingių gimnazistams vyko STEAM karjeros renginys, skirtas STEAM karjerai reikalingų kompetencijų ugdymui. Renginyje dalyvavo antrų gimnazijos klasių mokiniai. Paskaitą „My perfect career with STEAM in Blue Ocean“ skaitė VilniusTech Universiteto Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos doc. dr. profesorė Marina Valentukevičiene.  Susitikimo tikslas – skatinti jaunąją kartą XXI a. iššūkiams, ugdyti problemų sprendimo ir kritinio mąstymo gebėjimus, tinkamai supažindinti moksleivius su STEAM karjeros profesijų galimybėmis.

Susitikimo metu sutelkėme dėmesį į STEAM karjerą, siekiant didinti teikiamo profesinio orientavimo, susijusio su karjera gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos srityse, prieinamumą ir įvairovę pasirenkant studijas VilniusTech universitete.

Didėjantis informacinių ir komunikacijos technologijų vaidmuo, dirbtinio intelekto kūrimas ir naudojimas, žaliosios ekonomikos plėtra, auganti konkurencija rodo, kad technologijų, matematikos, gamtos mokslų išmanymas ir kūrybiškumas gali būti reikalingi dirbant daugelį ateities darbų. Įvairių STEAM srities veiklų pažinimas  labiau sudomino mokinius šia sritimi, skatino juos geriau pažinti ir atskleisti individualius savo polinkius ir gabumus, STEAM profesijų ir veiklų įvairovę, prognozuojamą jų poreikį, kelius šios srities profesijoms įgyti, specialistams reikalingas kompetencijas. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Romanovienė kalbėjo, kad darbo tendencijos rodo, jog STEAM srities kompetencijų ateityje gali prireikti dirbant daugelį darbų.

Mokinių skatinimas ir pagalba pasirinkti STEAM karjerą, tikėtina, suteiks daugiau galimybių imtis perspektyvios, ekonomikai ir visuomenės gyvenimui svarbios veiklos.