Alytaus Jotvingių gimnazijoje kelias į tarptautiškumo lygmenį nutiestas!

Bendri dokumentai

Alytaus Jotvingių gimnazija kuria inovatyvią STEAM mokyklą, kurioje dirba kompetentingi aukšto STEAM profilio mokytojai, šiuolaikiškai ugdantys jaunimą sparčiai besikeičiančiame pasaulyje.

Mokytojų kvalifikacijos kėlimui ir gimnazijos pasiekimams didelę įtaką turėjo dvejus metus trukęs  Erasmus + KA101 projektas „STEAM ugdymo populiarinimas ir įtraukimas, kuriant inovacijų kultūrą mokykloje“. 14 projekto dalyvių dalyvavo kursuose Italijoje, Ispanijoje, Suomijoje, Islandijoje ir Estijoje, darbo stebėjimo veiklas ir mokymo vizitus vykdė Portugalijos ir Kroatijos mokyklose. Kadangi per dvejų metų laikotarpį įgyta daug patirties ir žinių, norime atsakyti į dažniausiai visuomenėje kylančius klausimus, pasidalinti savo patirtimi ir drauge paskatinti kitas mokyklas aktyviai dalyvauti Erasmus+ programose.

Ar paraiškos paruošimas ir ataskaitų teikimas sudėtingas dalykas?

Pradžia visada būna šiek tiek sunki. Erasmus+ programos projektus Lietuvoje kuruoja Švietimo mainų paramos fondas, kurio specialistai visada padeda ir paaiškina, jei kyla klausimų. Svarbiausia pradėti ir nebijoti, laikui bėgant įgyjama patirties ir iš pradžių nesuprantamos paraiškų formos bei ataskaitos tampa aiškios. Taip pat daug informacijos galima rasti internete, organizuojamos paskaitos, kursai. Mūsų gimnazijos darbuotojai 2020 m. žengė pirmuosius žingsnius projektinės veiklos keliu, tačiau, supratę projektų naudą bendruomenei, neapsiribojome vienu projektu. Patirties ir žinių įgyti padėjo projekto metu pasirinkti tinkami kursai. Projektinio darbo specialistė dalyvavo kursuose Barselonoje, jų metu ji išsamiai susipažino su Erasmus+ biudžetu ir kaip jis yra paskirstomas įvairioms Europos valstybėms. Taip pat turėjo galimybę susipažinti su akreditacijos galimybėmis bei su projektų sklaidos platforma, kur greitai galima surasti reikiamą informaciją. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui dalyvavo struktūriniuose kursuose ir tobulino projektų kūrimo ir valdymo gebėjimus. Tobulindama darbuotojų įgūdžius, 2021 m. gimnazija pateikė paraiškas ir gavo finansavimą akreditacijos ir mokyklų partnerysčių mažos apimties projektams. Šiuo metu iš viso vykdome tris Erasmus+ projektus, kurie neabejotinai suteiks daug naudos gimnazijos bendruomenei. Šis projektas ir vykdomi projektai finansuojami ES paramos lėšomis.

Ar nemokantys anglų kalbos mokytojai gali dalyvauti projekte?

Džiaugiamės, kad mūsų gimnazijos mokytojai siekia tobulėti, todėl dauguma drąsiai ir sėkmingai priėmė anglų kalbos iššūkį. Kolegoms, kurie tik pradėjo mokytis anglų kalbos subtilybių, Erasmus+ projektas buvo puikus motyvatorius ją gilinti ir praktiškai pritaikyti išvykus į kursus užsienyje. Gerų pavyzdžių toli ieškoti nereikia: mūsų gimnazijos trijų mokytojų komanda anglų kalbos žinias ir komunikacinius gebėjimus tarptautinėje bendruomenėje gilino kursuose Italijoje. Kursų mokymo formatas – neformalusis mokymasis, dirbtuvės, paskaitos, diskusijos, ekskursijos. Kiti 4 dalyviai mokėsi kalbos anglų kalbos paramos klube, juos mokė gimnazijos anglų kalbos mokytoja. Kad įgyta komunikavimo užsienio kalba kompetencija, rodo projekto dalyvių patirtis. Pavyzdžiui, gimnazijos geografijos ir ekonomikos mokytoja, turėdama tik anglų kalbos pagrindus ir naudodamasi telefonu, viena išvyko į tvarumo ir eko-mokymo įgūdžių formavimo kursus Laplandijoje. Juose kolegė sugebėjo aktyviai dalyvauti ir įgyti daug vertingos patirties bei žinių. Kursuose įgytos kalbinės, tarpkultūrinės kompetencijos padėjo mokytojų komandai drąsiai ir profesionaliai dalyvauti kituose Erasmus+ projektuose, užmegzti naudingus ryšius su užsienių partneriais, skatino domėtis ir savo dalyko dėstymo anglų kalba galimybėmis.

Kaip mokytojams pavyksta pritaikyti kursuose įgytas žinias mokyklos bendruomenėje?

Projekto dalyviai įsipareigoja savo patirtimi ir įgytomis žiniomis pasidalinti su kolegomis. Šie pristatymai jau tapo tradicija, jų metu kyla nemažai diskusijų, gimsta idėjų, kurias galime pritaikyti ugdymo procese. Viena įspūdingiausių patirčių apie Islandijos švietimo sistemą pasidalino biologijos mokytoja, kuri „įsimylėjo“ ne tik mums neįprastą ugdymo sistemą, bet ir  islandiško klimato išdaigas!  Patirtis ir žinios, įgytos kvalifikacijos tobulinimo programoje „Jungtiniai edukaciniai vizitai į mokyklas, institutus ir kvalifikacijos seminarai Islandijoje“, buvo pritaikytos kasmetinėje mokinių gamtamokslinėje ekspedicijoje – stovyklos dienotvarkė ir užduočių pasiūla buvo sukurta pritaikant islandišką metodiką.

Kita mokytojų komanda – biologijos ir anglų kalbos – dalyvavo kursuose „Eko-mokykla – ekologinis švietimas“ Italijoje, kur gilinosi į ES mokinių kompetencijų ugdymosi raidą ir kokią vietą jose užima ekologinis sąmoningumas, suprato, kaip svarbu ugdyti ne tik savo šalies, bet Europos ir pasaulio piliečius. Grįžusios mokytojos parengė mokiniams integruotą biologijos – anglų kalbos pamoką „Ekologiškas maistas ir jo vaidmuo žmogaus sveikatai“. Remdamiesi tyrimo metu surinkta informacija mokiniai keitėsi nuomonėmis ir požiūriais sveikos mitybos tematika, kritiškai įvertino žmogui reikalingų medžiagų šaltinius bei mokėsi kalbų naudodamiesi informacinėmis technologijomis.

Gimnazijos vadovų tikslas darbo stebėjimo veiklose Kroatijos ir Portugalijos mokyklose buvo susipažinti, kaip yra organizuojamas STEAM ugdymas, bei galimų partnerysčių užmezgimas kitiems Erasmus+ projektams. Portugalijos Torres Vedras Agrupamento el Scolas Henrique Nogueira dalyvaus darbo stebėjimo mainuose projekte „Fenomenu grįsto ugdymo diegimas Alytaus Jotvingių gimnazijoje“, o Kroatijos Marko Marulič IV gimnazija tapo partneriais projekte „Žalioji Europa su MEPA“.

Kaip rasti mokytojams įdomius ir tinkamus kursus?

Renkantis kursus svarbu žinoti, kaip juos galėsite pritaikyti mokymo procese ir kokią mokyklą norite kurti. Mūsų gimnazija siekia tobulėti STEAM srityje, kurios filosofija padėti žmogui spręsti kylančias problemas, kūrybingai ieškoti sprendimų. Tad kursų temos, tariantis su mokytojais, buvo pasirinktos kryptingai – kursai „Skaitmeninis STEAM“ organizuoti Euneos kompanijos Taline, kursai „Inovatyvūs ir efektyvūs metodai ir įrankiai mokymo procese“ Barselonoje, organizacija „Cultutre Jump  Gioventu in Risalto“ suorganizavo kursus „Eko-mokykla: ekologinis švietimas“ Italijoje, „Erasmus Learning Academy“ kursai „Kūrybingumas ateityje: skatinant kritinį mąstymą ir problemų sprendimą klasėse“ Tenerifėje, „Tvarumas: ekologinių įgūdžių mokymas“ Suomijoje. Taip pat svarbu pabrėžti kursų metu įgytų pažinčių naudą, kuri labai dažnai būna kitų projektų inspiracija.

Kaip įdomiai ir kūrybiškai pateikti informaciją apie projektą žiniasklaidai?

Gyvename technologijų amžiuje, kuriame skleidžiamas turinys gali pasiekti kitame pasaulio krašte esančius žmones. Tad tereikia šiek tiek kūrybiškumo, drąsos elgtis kitaip ir sklaida apie projektą nebus nuobodi ataskaita apie tai, ką matėme ir ką išmokome. Mūsų gimnazijos bendruomenė pasirinko originalų būdą pasidalinti savo patirtimi ir paskatinti kitas mokyklas dalyvauti Erasmus+ projektuose. Šių metų lapkričio 24-26 dienomis projekto „STEAM ugdymo populiarinimas ir įtraukimas, kuriant inovacijų kultūrą mokykloje“ komanda vykdė „Gerosios patirties sklaidos turą 2022“. Alytaus Jotvingių gimnazijoje įvyko pirmasis seminaras, kuriame dalyvavo Alytaus miesto progimnazijų vadovai ir mokytojai, TŪM STEAM ekspertė. Renginyje gimnazijos mokytojai pristatė, ko jie išmoko, ką pritaikė švietimo veikloje, dalijosi gerąja patirtimi, kuriant STEAM mokyklą. Ši sklaida kėlėsi į dvi Lietuvos STEAM mokyklų tinklo dalyves – Kėdainių Šviesiąją ir Panevėžio J. Balčikonio gimnazijas. Taip pat projekto komanda vyko į Estiją, Taliną, kur vyko gerosios patirties sklaidos renginys su Estijos, Belgijos ir Ispanijos mokyklų komandomis-partneriais. Taip pat susipažinta su potencialiomis STEAM ugdymo aplinkomis Taline, aptartos bendradarbiavimo galimybės su Johvi gimnazija kitame Erasmus+ projekte. Turo metu dalyviams išdalinti bukletai su vaizdžiai pateikiama informacija apie projekto mokymosi ir darbo stebėjimo veiklas bei dalyvių kontaktais, kurie kilus klausimams pasidalins informacija ir patarimais. Taip pat svarbu paminėti, kad Švietimo mainų paramos fondas taip pat padeda generuoti įdomias sklaidos idėjas, organizuoja mokymus šia tema.

Svarbu paminėti, kad projekto kursuose įgytos žinios padėjo pelnyti Europos mokyklų tinklo aukščiausią akreditaciją STEM srityje – STEM mokyklos ekspertės ženklą. Šį įvertinimą pasiekti pavyko tik stiprios ir kvalifikuotos komandos pagalba. Gimnazijos direktorius Donatas Vasiliauskas teigia: „Šis projektas atnešė naudos ne tik mūsų mokytojams ir mokiniams, bet ir visam miestui. Juo susidomėjo ir ne viena Alytaus miesto švietimo įstaiga. Šiuolaikinis ugdymas remiasi ne tik gerais akademiniais pasiekimais, egzaminų rezultatais, bet iš tikrųjų mes siekiame ugdyti asmenybes, kurios galėtų save realizuoti įvairiose srityse. Mes turime taip organizuoti ugdymą, kad mokiniai gebėtų dirbti komandoje, prisiimtų atsakomybę, būtų kūrybiški, lyderiai. Tam neužtenka tik perteikti žinias, dar reikia perteikti ir aktualias pasaulines tendencijas, vertybes. Tai įmanoma tik per praktines veiklas, todėl mūsų gimnazija didelį dėmesį skiria STEAM ugdymui.“