NACIONALINIS KRITINIO MĄSTYMO IR PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Bendri dokumentai

Populiarindami STEAM ugdymą Alytaus Jotvingių gimnazijoje spalio 31- ąją dieną trisdešimt pirmųjų ir antrųjų klasių mokinių dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros organizuotame Nacionaliniame kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurse. Šio konkurso tikslas – bendrųjų kompetencijų ir bazinių žinių taikymo gebėjimų konkrečiose praktinėse situacijose vertinimas. Kadangi STEAM ugdymas integralus, nukreiptas į kompleksišką tikrovęs reiškinių pažinimą, tai konkursu ir siekiama ugdyti tolimesniam mokymuisi bei gyvenimui XXI a. mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus ir gebėjimą kūrybiškai taikyti įgytas žinias. Lauksime puikių rezultatų.

Lina Račkienė, matematikos mokytoja