Projekto “STEAM spiečius” pristatymas

Bendri dokumentai

Birželio 7 d. Ia klasės mokiniai pristatė mokykliniame projekte “STEAM spiečius” parengtus individualius darbus.

Bendradarbiaujant projekte dalyvaujantiems mokytojams (R. Zubrickienei, R. Bartkui, R. Bartkienei, J. Kuchalskienei, L. Račkienei, V. Svinkūnienei) , mokiniai ne tik įsitraukė į aktyvų mokymosi procesą, bet ir kūrybiškai atliko užduotis. Iškeltas problemas analizavo įvairiais aspektais ir tokiu būdu įvairių STEAM ir socialinių krypčių dalykų žinias taikė viename kontekste tyrinėdami reiškinį – bites ir jų gyvenimą. Mokinių darbai sužavėjo kūrybiškumu, idėjų inovatyvumu, problemų aktualumu ir pasiūlytais įdomiais jų sprendimų būdais, bei vaizdingu pristatymu.

Biologijos mokytoja ekspertė Rasa Zubrickienė.