Pamoka STEAM centre

Bendri dokumentai
IId klasės mokiniai lankėsi STEAM centre, kuriame jie pritaikė technologijų ir fizikos žinias.
Turėjo galimybę praktiškai pritaikyti energijos virsmus (baliono potencinę energiją paverčiant automobilio kinetine energija) ir trečiąjį Niutono dėsnį.
Taip pat konstruojant automobilius atliko įvairius technologinius veiksmus. Mokiniai tapo inžinieriais ir dizaineriais. Vėliau varžėsi, kiemo mašina nuvažiuos toliau.