Žaliosios pamokos

Bendri dokumentai
Pasaulinės Žemės dienos proga, Lietuvos nacionalinės saugomų teritorijų tarnybos darbuotojai ir Žuvinto biosferos rezervato gamtos mokyklos specialistė pravedė žaliąsias pamokas.
Ia ir Ib klasių bei ekspedicijos mokomi dalyko mokiniams.
Mokyklos biblioteka gavo naują leidinį, kviečiame pavartyti.