VANDUO MŪSŲ GYVENIME.

Bendri dokumentai
image_pdfimage_print

 

Kovo 10 diena. Matematikos pamoka 2 f klasėje: namų darbų pristatymas, individualus darbas, praktinė užduotis grupėje bei mokymosi veiklos rezultatų ir proceso aptarimas. Tai pagrindinės matematikos pamokos, integruojant biologiją, chemiją, fiziką ir geografiją, plano dalys. Skatinant mokinių bendradarbiavimą, atsakomybę už mokymąsi bei gilinant supratimą ir ryšį tarp mokomųjų dalykų, gimnazistams buvo skirtas namų darbas tema „Vanduo mūsų gyvenime“. Šie pažvelgė kūrybiškai: rinko informaciją ir siejo su savo pasirinkta tema, ieškojo integracinių ryšių tarp matematikos ir kitų mokomųjų dalykų, kūrė užduotis, kurias pateikė klasės draugams. Temos nuoseklumu ir išradingumu nustebino šie mokinių darbai: Austės „Vanduo mūsų organizme“ (matematika ir biologija), Gintautės „Klimato kaita ir poveikis vandeniui“ (matematika ir geografija), Aistės „Vandenynų rūgštėjimas“ (matematika ir chemija), Juro „Fizikinės vandens savybės“ ( matematika ir fizika) ir kt. Savarankiška mokinių namų darbų veikla – tik dalis darbo. Pamokoje buvo sisteminama informacija, atliekamos mokinių sukurtos užduotys, o prisiminę tikrąsias Lietuvos vertybes – laisvę, tikėjimą, tiesą, bendrystę – dirbdami grupėmis jie pagamino trispalvės tirpalą.