Janina Kuchalskienė

 
Janina Kuchalskienė
Informacinių technologijų mokytoja ekspertė
Patirtis
Informacinės technologijos

Informacines technologijas dėstau nuo 1993 metų. Dabartinė kvalifikacinė kategorija mokytoja ekspertė.

C++ programavimo kalba

Jotvingių gimnazijoje programuojame su 1-4 gimnazijos klasėmis, Jaunųjų Informatikų Akademijoje - 3 ir 4 kursu.

Turinio valdymo sistemos joomla ir wordpress

Jotvingių gimnazijoje kuriame svetaines su 3-4 gimnazijos klasių mokiniais, pasirinkusiais elektroninės leidybos modulį.

Robotika

Arduino mikrovaldiklių programavimas

Grafikos programos

Adobe Photoshop, gimp

Virtualios mokymo(si) aplinkos

Moodle (ajg.vma.lm.lt administratorė, konsultantė, interaktyvių pamokų kūrėja); aity.pikta.lt (užduočių sudarytoja, testų kūrėja)

Vaizdo redagavimo programos

Jotvingių gimnazijoje kuriame svetaines su 3-4 gimnazijos klasių mokiniais, pasirinkusiais elektroninės leidybos modulį.

Informacinių technologijų brandos egzamino programavimo dalies kandidatų darbų vertinimas

Informacinių technologijų brandos egzamino programavimo dalies kandidatų darbų vertintoja nuo 2014 m.

STEAM ugdymas

Dalyvavau kuriant STEM mokyklą charakterizuojančių elementų požymius, kriterijus bei iliustracijas Lietuvoje. "Į STEAM orientuoto ugdymo ir įgyvendinimo mokykloje" darbo grupės narė.

Erasmus + KA101 programos „Asmenų mobilumai mokymosi tikslais“ projekto „STEAM ugdymo populiarinimas ir įtraukimas, kuriant inovacijų kultūrą mokykloje“ 2020-12-01/2022-11-30 dalyvė, edukacinės veiklos koordinatorė. Kursai „Education in Finland – Original Best Practices Benchmarking course - only for teachers and principals of grades 10-12“. Suomija. 2022 m. rugsėjis.

Erasmus+ KA229 mokyklų partnerysčių projekto „Code your future“ koordinatorė ir dalyvė. Kursai „ECO – SCHOOL – Ecology education“ (Italija, Soverato). 2021 m. spalis.

Anglų kalbos įgūdžius pritaikiau koordinuodama Erasmus + KA229 projekto „Code Your Future“ veiklą ir komunikaciją, organizuodama partnerių (Estija, Belgija, Turkija, Ispanija) susitikimą Alytuje bei pritaikysiu vykdama į kitus šio projekto mobilumus.

Įgytas kompetencijas pritaikiau dalyvaudama Briuselyje stažuotėje „Nuo gero iki puikaus: mokytojo tobulėjimas“. 2022 m. rugsėjis.

Mokymų medžiagą pritaikysiu ugdydama mokinių kritinį mąstymą, problemų sprendimo bei mokėjimo mokytis gebėjimus.


Aukštasis išsilavinimas
Matematikos ir informatikos mokytoja
Vilniaus pegagoginis universitetas1988-1993
TARPTAUTINIAI PROJEKTAI
Koordinatorius
"Code your future" Project: 2020-1-ES01-KA229-0821712020-2023

Suplanuotos ir įvykdytos Erasmus+ projekto "Code Your Future" C1, C2, C3 ir C4 mobilumų veiklos (prisistatymai, filmai; parengti mokiniais dalyvavimui projekto veiklose; parengta metodinė-padalomoji medžiaga "Perkelk žmogaus pojūčius į robotą"; parengtas ir pravestas protmūšis; pravesta paskaita projekte dalyvaujantiems mokiniams; organizuotos diskusijos projekto partneriams)

Dalyvis
Erasmus + KA101 projektas „STEAM ugdymo populiarinimas ir įtraukimas, kuriant inovacijų kultūrą mokykloje“.2020-2022

Dalyvavau Erasmus+ programos KA101 „Asmenų mobilumas mokymosi tikslais“ projekto „STEAM ugdymo populiarinimas ir įtraukimas kuriant inovacijų kultūrą mokykloje“ finansuojamo ES lėšomis veiklose.

Dalyvis
Stažuotė Briuselyje „Nuo gero iki puikaus: mokytojo tobulėjimas“.2022

Dalyvavau stažuotėje Briuselyje „Nuo gero iki puikaus: mokytojo tobulėjimas“ ir atlikau numatytas veiklas.