Rasa Zubrickienė

 
Rasa Zubrickienė
Biologijos mokytoja ekspertė, švietimo konsultantė
Patirtis
Biologijos pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Biologijos mokytoja ekspertė, biologijos mokau nuo 2001 m., esu parengusi "Praktinės biologijos" programą 11 klasės mokiniams, sistemingai vedu integruotas pamokas su kitų dalykų (chemijos, matematikos, istorijos ir kt.) mokytojais.

Švietimo konsultantė

Sertifikuota švietimo konsultantė nuo 2014 m. Projekte "Lyderių laikas 3" konsultuoju savivaldybių kūrybines komandas rengiant ir įgyvendinant veiklų pokyčio projektus nuo 2017 m. Ugdymo plėtotės centre konsultuoju mokyklas jų veiklos tobulinimo klausimais nuo 2017 m.

STEAM ugdymas

Stažavausi įvairiose Olandijos švietimo įstaigose STEM tematika 2015 m. Dalyvavau kuriant STEM mokyklą charakterizuojančių elementų požymius, kriterijus bei iliustracijas Lietuvoje. "Į STEAM orientuoto ugdymo ir įgyvendinimo mokykloje" darbo grupės narė. Mokinių tiriamosios veiklos kartu su socialiniais partneriais (VGTU, LSMU, VU ir kt.) vadovė.

Biologijos brandos egzamino kandidatų darbų vertinimas

Biologijos brandos egzamino kandidatų darbų vertintoja nuo 2012 m.

Erasmus + KA101 programos „Asmenų mobilumai mokymosi tikslais“ projekto „STEAM ugdymo populiarinimas ir įtraukimas, kuriant inovacijų kultūrą mokykloje“ 2020-12-01/2022-11-30 dalyvė. Kursai „ECO – SCHOOL – Ecology education“ (Italija, Soverato). 2021 m. spalis.

Vertingų nuorodų ES šalių mokinių ugdymui(si) panaudojimas integruotoje pamokoje ,,Ekologiškas maistas ir jo reikšmė sveikatai”. Idėjų panaudojimas ekologinio sąmoningumo ugdyme.

Anglų kalbos įgūdžių pritaikymas kitose ugdomosiose, projektinėse, asmeninėse veiklose, pvz. diskusijoje su EBPO ekspertais.

Aukštasis išsilavinimas
Biologijos mokytoja ekspertė. Švietimo konsultantė.
Vilniaus pedagoginis universitetas, biologijos magistras1996-2002