Lina Rutkauskaitė

 
Lina Rutkauskaitė
Biologijos mokytoja metodininkė
Profesiniai gebėjimai
Bendrųjų ugdymo programų turinio realizavimas

Darbas pagal bendrojo ugdymo programas I-IV gimnazijos klasėse

Tarpdalykiniai ryšiai

Integruoto turinio pamokos bei programos. Kartu su mokytojų komanda 4 metus realizuojame Integruoų biologijos, geografijos, ekonomikos ir lietuvių kalbos modulių programą.

Ugdymo aplinkų įvairovės išnaudojimas ugdymo procese

Ugdymo procese veiklas organizuoju formaliose ir potencialiose tiek fizinėse, tiek virtualiose aplinkose.

Ugdymo organizavimas saugomose Lietuvos teritorijose

Dalykinių, socialinių ir asmeniniu kompetencijų ugdymas mokomųjų, tiriamųjų ir pažintinių kelionių, stovyklų metu.

Mokinių tiriamųjų darbų organizavimas

Tiriamųjų darbų iniciavimas, vadovavimas jiems ir sklaida.

Erasmus + KA101 programos „Asmenų mobilumai mokymosi tikslais“ projekto „STEAM ugdymo populiarinimas ir įtraukimas, kuriant inovacijų kultūrą mokykloje“ 2020-12-01/2022-11-30 dalyvė. Kursai „Struktūriniai vizitai į mokyklas/institutus ir mokymo seminaras“ (Islandija). 2022 m. kovas. Mokymo vizitas  Egrupamento de Escolas Henriques Nogueira Torres. (Portugalija, Vedras). 2022 m. lapkritis.

Erasmus + KA121 „Fenomenu grįsto ugdymo diegimas Alytaus Jotvingių gimnazijoje“ dalyvė.

Biologijos mokytoja metodininkė, taip pat esu įgijusi ir anglų kalbos vyresniosios mokytojos kvalifikacinę kategoriją.

Manau, kad Jano Amoso Komenskio (1592- 1670) prieš 400 metų sukurta švietimo sistema turėtų būti gerokai adaptuota šiam laikmečiui su jo iššūkiais ir galimybėm. Tvirtas kaip gelžbetonis ugdymo planas, 45 minučių tvarkaraštis, nepriklausomas mokomųjų dalykų dėstymas šiais laikais prarado savo aktualumą ir tik trukdo diegti inovacijas ugdymo organizavimo, kompetencijų ugdymo srityse. Taip norisi nors truputėlio laisvės.

Laisvę ugdyti, kaip leidžia mūsų sukaupta patirtis ir turimos žinios, išnaudojant pasaulio edukologų ir kolegų atrastas naujoves, turime susikurti patys. Taip atsirado mūsų "Ekspedicija"- projektas vienijantis formalaus ir neformalaus ugdymo resursus bendriems tikslams siekti. Koks tikslas? Padėti mokiniams susikurti unikalią aplinkos pažinimo, stebėjimo, vertinimo, tyrinėjimo patirtį įgalinsiančią juos ateityje priimti teisingus sprendimus sprendžiant iškilsiančias problemas.

Išsilavinimas
Biologija, bakalauro laipsnis
Vilniaus pedagoginis universitetas2000-2005
Darbas
Mokytoja
Alytaus Jotvingių gimnazija1997- dabar

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Biologijos mokytoja metodininkė