Lina Rutkauskaitė

image_pdfimage_print
 
Lina Rutkauskaitė
Profesiniai gebėjimai
Bendrųjų ugdymo programų turinio realizavimas
Darbas pagal bendrojo ugdymo programas I-IV gimnazijos klasėse
Tarpdalykiniai ryšiai
Integruoto turinio pamokos bei programos. Kartu su mokytojų komanda 4 metus realizuojame Integruoų biologijos, geografijos, ekonomikos ir lietuvių kalbos modulių programą.
Ugdymo aplinkų įvairovės išnaudojimas ugdymo procese
Ugdymo procese veiklas organizuoju formaliose ir potencialiose tiek fizinėse, tiek virtualiose aplinkose.
Ugdymo organizavimas saugomose Lietuvos teritorijose
Dalykinių, socialinių ir asmeniniu kompetencijų ugdymas mokomųjų, tiriamųjų ir pažintinių kelionių, stovyklų metu.
Mokinių tiriamųjų darbų organizavimas
Tiriamųjų darbų iniciavimas, vadovavimas jiems ir sklaida.

Biologijos mokytoja metodininkė, taip pat esu įgijusi ir anglų kalbos vyresniosios mokytojos kvalifikacinę kategoriją.

Manau, kad Jano Amoso Komenskio (1592- 1670) prieš 400 metų sukurta švietimo sistema turėtų būti gerokai adaptuota šiam laikmečiui su jo iššūkiais ir galimybėm. Tvirtas kaip gelžbetonis ugdymo planas, 45 minučių tvarkaraštis, nepriklausomas mokomųjų dalykų dėstymas šiais laikais prarado savo aktualumą ir tik trukdo diegti inovacijas ugdymo organizavimo, kompetencijų ugdymo srityse. Taip norisi nors truputėlio laisvės.

Laisvę ugdyti, kaip leidžia mūsų sukaupta patirtis ir turimos žinios, išnaudojant pasaulio edukologų ir kolegų atrastas naujoves, turime susikurti patys. Taip atsirado mūsų "Ekspedicija"- projektas vienijantis formalaus ir neformalaus ugdymo resursus bendriems tikslams siekti. Koks tikslas? Padėti mokiniams susikurti unikalią aplinkos pažinimo, stebėjimo, vertinimo, tyrinėjimo patirtį įgalinsiančią juos ateityje priimti teisingus sprendimus sprendžiant iškilsiančias problemas.

Išsilavinimas
Biologija, bakalauro laipsnis
Vilniaus pedagoginis universitetas2000-2005
Darbas
Mokytoja
Alytaus Jotvingių gimnazija1997- dabar

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Biologijos mokytoja metodininkė