Atviros prieigos centre

Bendri dokumentai
IVb klasės mokiniai, besimokantys fiziką išplėstiniu kursu, lankėsi Alytaus STEAM atviros prieigos centre fizikos ir inžinerijos, bei robotikos ir informacinių technologijų laboratorijose. Mokiniai turėjo galimybę atlikti fizikos tiriamuosius praktinius darbus, naudojant ELECTRONIC SNAP CIRCUITS rinkinį ir mikrovaldiklį Arduino. Mokiniai jungė schemas ir programavo Arduin aplinkoje.
Dėkojame fizikos mokytojai Irenai Ribinskienei ir Alytaus kolegijai.