Geriausios patirties lyginamoji analizė

Bendri dokumentai

“Numbers in a vacuum are dangerous. Or another way to look at it: In benchmarking, context is king.” (Harvard Business Review)

Rugsėjo 4-7 d vyko Erasmus+ programos KA101 projekto „STEAM ugdymo populiarinimas ir įtraukimas, kuriant inovacijų kultūrą mokykloje“ kursuose „Geriausios praktikos lyginamoji analizė“ vizitas Suomijoje, Helsinkyje, kur Alytaus Jotvingių gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Lina Račkienė ir informacinių technologijų mokytoja ekspertė Janina Kuchalskienė dalyvavo mokymuose bei keitėsi gerąja patirtimi apie švietimo sistemas bei jų ypatumus.

Pirmąją dieną užsiėmimai vyko Helsinkio centrinėje bibliotekoje Oodi. Andreea Gatman vadovaujami kūrėme mokytojų kelionės žemėlapį “Kai galime pavaizduoti šių dienų švietimą”. Aptarėme silpnų signalų, ateities scenarijus viduriniam ugdymui, naujų programų įgyvendinimą. Palyginome Ispanijos, Graikijos, Italijos, Kroatijos, Lietuvos ir Suomijos švietimo strategijas.

Lankėmės skirtingų tipų mokyklose (Vaskivuori  Highschool, Virtatie; Linnankosken high-school, Porvoo​; Varia Vocational College). Išklausėme šių mokyklų atstovų pranešimus apie mokyklų kasdienybę, iškilusius sunkumus pandeminiu laikotarpiu, įvairius problemų sprendimo scenarijus.

Dirbdami grupėse išgryninome mokyklų, kuriose dirbame problemas, pristatėme kursų dalyviams, ieškojome bendrų sprendimo būdų kurdami įvairius scenarijus.

Dėkome kursų kuratorei Andreea Gatman už puikų bendradarbiavimą rengiantis šiems kursams bei kursų metu.

Erasmus+ programos (KA101 „Asmenų mobilumas mokymosi tikslais“ projektas „STEAM ugdymo populiarinimas ir įtraukimas kuriant inovacijų kultūrą mokykloje“ finansuojamas ES lėšomis.