Ateities klasių laboratorijoje Briuselyje.

Bendri dokumentai
Fizikos mokytoja metodininkė Irena Ribinskiene dalyvauja Teach Europe 2022-2025 m. projekto antrajame etape FCL (Ateities Klasių Laboratorijoje) Briuselyje.
Svarbiu Europai metu, kai euroskepticizmas augo kartu su populizmu, ekstremizmu ir nesaugumu ekonomikos ir sveikatos klausimais, Teach Europe siekia integruoti ES vertybes į ugdymo procesą Europos pilietiškumo ir Europos Sąjungos temomis; tobulinti mokytojų įgūdžius pateikiant naujoviškus mokymosi scenarijus, kad būtų galima įgyvendinti ES perspektyvą mokymo programoje ir suteikti galimybę mokiniams daugiau sužinoti apie ES, kritiškai mąstyti apie savo europietišką tapatybę ir tyrinėti aktyvų pilietiškumą apie savo įgūdžius bei klimato kaitą ir pradėti aktyviai skleisti žinią apie artėjančius Europos Parlamento rinkimus.
Europos parlamento vizitų skyriaus lektorius Janez Vouk identifikavo komunikaciją ir švietimą apie ES kaip vieną iš prioritetų, siekiant Sąjungos tvarumo ir tolimesnės integracijos, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir jaunimo švietimui ir ugdymui.
🧑‍🔬Mokykloje įgytos žinios suformuoja pagrindus pilietinei pozicijai formuotis, todėl yra ypač svarbu suteikti mokiniams informaciją apie ES vertybes tvarumo ir klimato kaitos klausimais.
🔬Projektą Tech Europe koordinuoja „European Schoolnet“.
Projektas finansuojamas iš „Jean Monnet“ veiksmų kitose švietimo ir mokymo srityse pagal Europos Sąjungos programą „Erasmus+“.