Pabūk gimnazistu. Šviesoforo simuliatorius.

Bendri dokumentai

Gruodžio 10 dieną mūsų gimnazijoje lankėsi Likiškėlių progimnazijos mokiniai. Jiems vyko integruotų STEAM veiklų pamoka „Šviesoforo simuliatorius“. Dirbdami mažose grupėse, naudodamiesi mikrovaldiklių priemonėmis mokiniai sujungė elektros grandinę, imituojančią šviesoforą, bei parašė programą šviesoforo veikimui pagal realų vaizdą.

Kad pasiektume tikslą, išsiaiškinome būtinas sąlygas ir aptarėme darbo planą:

  • Reikia maketavimo plokštės.
  • Sąlygos elektros srovei atsirasti – srovės šaltinis bei uždara grandinė.
  • Turi būti šviesos diodas (jis turi dvi kojeles; ilgesnę (+) ji gauna elektros srovę (maitinimą) iš Arduino UNO (jungsime raudonu laidu)
  • Kad srovė tekėtų grandine, ji turi būti uždara, todėl juodas (nebūtinai) laidas jungiamas į – eilę ir GND (ground – įžeminimas)
  • Varžą (220 Ω) jungsime prie trumpesnės diodo kojelės ir į eilę. Tokio didumo reikia, kad užtikrintume tinkamą srovę, tekančią per šviesos diodą.
  • Mikrovaldiklį Arduino UNO prie kompiuterio prijungdami USB kabeliu.

Kol vieni grupės mokiniai jungė grandinę, kiti pagal pavyzdį su Arduino IDE parašė šviesoforo simuliatoriaus programą. Tada Arduino uno prijungėme prie kompiuterio ir patikrinome ar viskas pavyko. Taip, viskas pavyko puikiai ir tik vienai grupei pritrūko laiko.

IT mokytoja ekspertė Janina Kuchalskienė