VGTU DIENORAŠTIS

Bendri dokumentai

Paskaitų ir laboratorinių darbų diena VGTU

Sausio 31-ąją gimnazijos 3a ir b klasių mokiniai kartu su fizikos mokytoja Irena Ribinskiene ir biologijos mokytoja Rasa Zubrickiene vyko į VGTU. Pagal suderintą programą ir VGTU klasės veiklos 2016-2017 m.m. programą, mokiniai dalyvavo paskaitose, dirbo laboratorijose, atliko fizikos ir biochemijos laboratorinius darbus.

Mokiniai, dirbdami mažose grupėse, atliko 5 fizikos laboratorinius darbus: tikrino sukamojo judėjimo dinamikos dėsnį, spyruokline švytuokle tyrė slopinamuosius svyravimus, nustatė skersinių bangų sklidimo greitį stygoje ir oro klampos koeficiento ir molekulių laisvąjį kelią bei išmatavo dujų molinių šilumų santykinį Cp/Cv. Biochemikų grupė atliko du laboratorinius darbus: „Metalo hidroksido kiekio nustatymas titrimetriniu būdu“ bei „Baltymų koncentracijos nustatymas“, kurių metu nustatinėjo metalo hidroksido kiekį, gaunamą reakcijos metu bei jaučio serumo albumino koncentraciją mėginiuose Louri, Bradfordo ir spektrofotometriniu metodais. Mokiniai, saugiai naudodamiesi laboratorine įranga, atliko stebėjimus ir bandymus, apibendrino gautus duomenis, vertino jų tikslumą ir patikimumą, formulavo pagrįstas išvadas, palygino ir analizavo gautus rezultatus su kitų grupių darbo rezultatais. Mokiniai dalyvavo paskaitose „Matematinė logika. Pagrindinės logikos operacijos ir dėsniai. Teisybės lentelės“ (doc. Gr. Eugenijus Paliokas) ir „Nanomedžiagų pasaulis“ (prof. Paulius Miškinis). Žodis „nano“ yra kilęs iš graikų kalbos, kuris reiškia „neūžauga“. Moksle ir technologijoje priešdėlis “nano” reiškia 10-9 t.y. vieną milijardinę dalį. Nanomedžiagos – tai cheminės medžiagos, kurios gaminamos ir naudojamos nanoskalėje, kuri daugiau nei 10 000 kartų mažesnė už žmogaus plauko storį. Nanotechnologijos yra naujo lygmens inžinerijos mokslas, kurio dėka galima pasiekti stulbinamų rezultatų energetikos, gamybos, vartojimo prekių sektoriuose. Nanotechnologijos sparčiai plinta ir yra naudojamas įvairiose srityse. Nanomedžiagos naudingos daugelyje sričių: jos padeda gelbėti gyvybes (gali būti sukurti biomedikamentai su į kūną implantuojamais jutikliais, taip pat kraujo ir smegenų barjerą įveikiantys medikamentai), skatina kurti naujoves, leidžia lengvai patobulinti vartojimo produktus ir pan.

Siekiant skatinti mokinius ateityje rinktis studijuoti technologinius bei fizinius mokslus, mokiniai supažindinami su studijų universitete galimybėmis, taip pat skatinamas glaudus mokytojų ir dėstytojų bei stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro darbuotojų bendradarbiavimas.

                                                        Irena Ribinskienė, Rasa Zubrickienė

 

Sausio 31 d. paskaitų VGTU tvarkaraštis

VGTU diena gimnazijoje

Sausio 12 d. gimnazijoje vyko VGTU diena. Aktų salėje Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentas dr. Gintautas Ambrasas supažindino ketvirtokus su universitetu, studijų programomis, perspektyviausiomis specialybėmis, priėmimo sąlygomis, pateikė naujausią informaciją apie bendrojo priėmimo sąlygas ir tvarką, pakvietė antrokus atsakingai rinktis mokomuosius dalykus, padėsiančius atsakingai pasirinkti ateities profesiją. Minėjo, jog vyresniųjų klasių mokiniai visada laukiami atvirų durų dienose,  specialiai jiems skirtose paskaitose, kituose VGTU renginiuose.
Vėliau Universiteto dėstytojai trečiokams ir ketvirtokams skaitė paskaitas: „Funkcijų optimizavimas“ (doc.dr. Aurelija Kasparavičiūtė) ir  „Pagrindinės idėjos fizikoje“ (prof. dr. Paulius Miškinis).
Po paskaitų vyko linksmas ir nuotaikingas protų mūšis. Jo metu pateikti patys įvairiausi klausimai – ir linksmi, ir reikalaujantys konkretaus dalyko žinių.
Kaip manote, kur galima panaudoti makaronus? Po kiek kiekvienos rūšies gyvūnų Mozė paėmė į savo laivą? Kiek laiko žmogaus organizmas gali išbūti be skysčių?

Nugalėjo komanda, pasivadinusi biochemikais. Jiems atiteko VGTU marškinėliai ir kitos dovanos.

 

Neradicinio ugdymo diena VGTU

Vienas svarbiausių šiuolaikinės mokyklos uždavinių – padėti mokiniams pasirinkti tinkamiausią, jų polinkius, interesus ir gabumus atitinkantį ugdymosi kelią, išbandyti įvairias veiklos sritis, apsispręsti dėl tolesnės profesinės veiklos. Siekiama kuo lanksčiau organizuoti mokymąsi, jį individualizuoti, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir galias. Mokymą organizuoti suprantamai ir aktualiai, kad mokinys turėtų galimybę rinktis mokymosi kelią, būdą, tempą, aplinką, mokymosi šaltinius.
Pagal VGTU klasės veiklos 2016-2017 m.m. aprašą, siekiant skatinti mokinius ateityje rinktis studijuoti technologinius bei fizinius mokslus, geriau susipažinti su studijų universitete galimybėmis, taip pat skatinti mokytojų ir dėstytojų bei stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro darbuotojų bendradarbiavimą mūsų gimnazijos VGTU klasė dalyvavo universiteto veikloje.

Lapkričio 23 dieną 3b ir 3a klasių mokiniai, lydimi direktoriaus pavaduotojos ugdymui Olivijos Brindzienės, matematikos mokytojos Ramunės Kazlauskienės ir fizikos mokytojos Irenos Ribinskienės, vyko į Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Šio vizito tikslas – supažindinti moksleivius su universiteto veikla ir suteikti galimybę sužinoti naujų dalykų. Mokiniai turėjo galimybę atlikti laboratorinius darbus ir dalyvauti paskaitose.

3b klasės mokiniai atliko fizikos laboratorinį darbą „Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas matematine ir apverčiamąja švytuokle“, kurio metu nustatė kūnų laisvojo kritimo pagreitį Lietuvos platumoje. Naudodamiesi modernia laboratorijos įranga atliko laboratorinį darbą ir palygino gautus rezultatus matematine ir apverčiamąja švytuoklėmis. Mokiniai galėjo naudotis moderniais fizikos laboratorijos prietaisais.
3b klasės mokiniai atliko biochemijos laboratorinį darbą ,,Alkoholdehidrogenazės pradinio fermentinės reakcijos greičio ir aktyvumo nustatymo”. Darbo tikslas buvo ištirti, kokiu greičiu ir kaip aktyviai fermentai skaido etilo alkoholį. Tyrimo metu reikėjo pasigaminti tirpalą, skirtą reakcijai ir skirtingos koncentracijos fermentų tirpalus, leidžiančius palyginti rezultatus. Mokiniai naudojosi automatinėmis pipetėmis ir spektrometru, atliko įvairius skaičiavimus. Rezultatus pateikė grafikų pavidalu. Galiu teigti, kad laboratoriniai darbai mokiniams labai patiko, nes jie turėjo galimybę dirbti VGTU laboratorijose, susipažinti su laboratorijų įranga, pabendrauti su universiteto dėstytojais ir praplėsti savo akiratį, patobulinti savo įgūdžius.
VGTU Verslo vadybos fakulteto prodekanė Kamilė Taujanskaitė skaitė paskaitą „Investuok į smegenis. Profesijos pasirinkimo galimybės. Kaip pagauti pinigų aitvarą?“. Mokiniai gavo puikių patarimų apie tai, kaip reikėtų tvarkyti savo finansus, kad ateityje nekiltų sunkumų. Paprastai, tačiau aiškiai ir išsamiai, prodekanė patarė kaip tą pinigų aitvarą pagauti ir išsaugoti, kad jo nenuneštų į nežinomas erdves.
IT paskaita „Rastinės ir vektorinės grafikos kūrimas naudojant atvirojo kodo programas (Gimp ir Inkspace), buvo turininga, nes paskaitoje įgyta informacija lavino įgūdžius valdyti įvairias kompiuterines programas ir leido pasireikšti mokinių kūrybiškumui piešiant įvairias animacijas, kuriant GIF tipo paveikslėlius.
Matematikos paskaitoje „Interpoliavimas“ mokiniai sprendė sudėtingus, bet įdomius uždavinius, mokėsi apie interpoliavimą ir gilino savo matematikos žinias. Paskaita mokiniams paliko didelį įspūdį, nes jie sužinojo daugiau matematinių užduočių sprendimo būdų ir formulių.
Paskaitos ir užsiėmimai VGTU pagilino mokinių praktines ir teorines žinias, suteikė galimybę susipažinti su universitetu iš arčiau ir paskatino mokinius dalyvauti tolimesnėje VGTU klasės veikloje.
Fizikos mokytoja metodininkė I. Ribinskienė