Žemės etika ir žemės menas

Bendri dokumentai

Kovo 22 d. II a klasėje vyko STEAM integruota etikos ir dailės pamoka ,,Žemės etika ir žemės menas“. Mokiniai susipažino su planetos Žemės amžiumi, jos atsiradimu ir išskirtinumu  iš kitų planetų. Sužinojo JAV gamtosaugininko A. Leopoldo žemės etikos sąvokos svarbą visai žmonijai. Stebėdami video trumpam pamąstymui nusikėlė į ateitį, domėjosi, kas ištiks Žemės planetą ir žmoniją neturint atsakomybės ir moralės. Mokiniai pamokoje suprato, kad Žemės etika šiandien yra svarbi visuo­menės ir asmenybės kultūros sudedamoji dalis, kurioje aiškiai formuluojama mintis, kad žmogus, norėdamas pats išlikti ir išsaugoti kitas rūšis, privalo koreguoti savo elgesį, atsikratyti nepa­grįstų pretenzijų būti gamtos valdovu, išsiugdy­ti naujus įpročius, padedančius tausoti natūra­liąją aplinką. Svarbiausias pamokos uždavinys-vertybinių nuostatų ir kritinio mąstymo ugdymas žemės etikos svarbos klausimu žmogaus gyvenime: puoselėti, saugoti ir globoti.

Mokiniai sužinojo kas būdinga žemės menui, kaip jis kuriamas, kokios medžiagos naudojamos ir kodėl. Susipažino su Lietuvos ir užsienio autoriais – žemės meno kūrėjais: Endžio Goldsvorčio, lietuvių floristo ir žemės meno kūrėjo Marijaus Gvildžio kūryba.  Žiūrėdami video susipažino su Roberto Smitsono vienu pirmųjų ir žymiausių žemės meno kūrinių – Spiraliniu molu, sukurtu apleistoje pramoninėje vietovėje Didžiajame druskos ežere Jutos valstijoje, JAV. Per kitas pamokas mokiniai praktiškai įtvirtins žinias,  kurs žemės meno kompoziciją ir pasitikrins įgytas žinias internetinėje nuorodoje.

Danutė Sasnauskienė ir Dalia Vėžienė